İbne

İstanbul Onur Haftası etkinliklerinin bir parçası olarak her sene gerçekleştirilen LGBT Onur Yürüyüşü'nde "Velev ki İbneyiz" yazılı bir pankart taşıyan Barbaros Şansal.
Westboro Baptist Kilisesi'nden bir grubun, eşcinsel karşıtı gösterisi:[1][2] pankartta, "Tanrı ibnelerden nefret ediyor," yazmaktadır.

İbne, pasif eşcinsel erkek anlamında argo bir söz. Eşcinsel olmayan erkek bireylere hakaret olarak da kullanılır. Bununla birlikte, LGBT toplulukta sıkça kullanılan bir LGBT argosudur.

Etimoloji

Arapçadan Türkçeye geçen terim, aslen "oğlan" anlamına gelir.[3] Türk Dil Kurumu'na göre anlamı "edilgin eş cinsel erkek"tir[4]

Hukukî boyut

Günümüzde ibne dengi terimlerin eşcinsel bireylere karşı kullanımı birçok gelişmiş batı ülkesinde "nefret suçu" kabul edilir cezai yaptırımlarla karşılaşılabilir. Örneğin Fransa'da ilgili ifadenin eşcinsellere kullanılması durumunda 22.500 € para cezası ile 6 aydan başlayan hapis cezası uygulanmaktadır.

Türk Ceza Kanunu'ndaki yeri

Türk Ceza Kanunu'nda eşcinsel ya da LGBT bireylerin cinsel yönelimlerine yönelik herhangi bir anayasada tanımlama veya konumlandırma mevcut olmamaktadır ancak TCK; Türkiye vatandaşı kişilere Türkiye Anayasası'nın 8. bölümünde Şerefe Karşı Suçlar başlığı altında; 125. "Hakaret" başlıklı maddeden 131. maddeye kadar yer verilmiş 125. maddenin 3. fırkasının B bentinde Dinî, siyasî, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamasından, değiştirmesinden, yaymaya çalışmasından, mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı işlenmesi hâlinde, cezanın alt sınırı bir yıldan az olamaz hükmü yer almakta olup cezanın; hakaretin alenen işlenmesi hâlinde, altıda biri; basın ve yayın yoluyla işlenmesi hâlinde, üçte biri oranında artırılacağı belirtilmiştir.

TCK 216. "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" başlıklı maddesinin birinci fıkrasında şu hüküm yer almaktadır;

"Halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden kimse, bu nedenle kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkması halinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır."[5]

Hakaret amaçlı kullanımına örnekler

Ayrıca bakınız

Kaynakça

  1. Anti-Defamation League on the Westboro Baptist Church
  2. Anti-homosexual quotes from WBC on ADL's website.
  3. "ibne." Nişanyan Sözlük.
  4. Eş ve Yakın Anlamlı Kelimeler Sözlüğü TDK, Erişim tarihi: 31 Mayıs 2013.
  5. Kanunlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi resmi sitesinde Türk Ceza Kanunu Kabul Tarihi : 26.9.2004, Kanun No: 5237, Erişim tarihi: 31 Mayıs 2013 13:00
  6. Sergen YalçınErişim:21 Nisan 2014

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 11/26/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.