İbn-i Salah el-Kurdî

İbn Salah el-Kurdî
Tam adı: Osman bin Abdürrahmân bin Osman bin Mûsâ bin Ebi’n-Nasr el-Kürdî eş-Şehrezûrî
Doğumu: 1181
Doğum yeri: Şehrizor
Ölümü: 1245
Ölüm yeri: Bağdad, Irak
İlgilendikleri: Tefsir, Hadis, Edebiyat ve Fıkıh
Etkilendikleri: İbn-i Hallikân, Ebu'l-Fadl İbn-ül Mazemden, Şeyh Muvaffakuddin Makdisi, Muhammed bin Alvan

İbn-i Salah (Kürtçe: Îbn Salah el-Kurdî) (d. 1181 - Şehrizor 1245 Bağdat) Kürt kökenli[1] Tefsir, hadis ve fıkıh alimi. Bu gün Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin sınırı içinde yer alan Şehrizor'da doğmuştur, Asıl adı Osman bin Abdürrahmân bin Osman bin Mûsâ bin Ebi’n-Nasr el-Kürdî eş-Şehrezûrî’dir. Künyesi, Ebû Amr, lakabı Takiyyüddin'dir ancak, 'İbn-i Salah' diye anılmıştır.[2]

Eğitim Dönemi

Lügat ve edebiyat ilminde de alim idi. Önce babasından ders alıp, fıkıh ilmini öğrendi. Babası Abdurrahman bin Osman zamanında, alimler arasında çok meşhur bir alim idi. Oğluna bir müddet ders verdikten sonra, ilim öğrenmesi için Musul'a gönderdi. Musul'da İbn-üs Semin meşhur Ebu Cafer Abdullah bin Ahmed el-Bağdadiden hadis-i şerif dinledi. Daha sonra Bağdad'a gitti. Orada Ebu Ahmed bin Sekine ve Amr İbni Taberzed'den hadis-i şerif dinledi. İlim öğrenmek için pek çok yere gitti. Hemedan'da; Ebu'l-Fadl İbn-ül Mazemden, Nişabur'da; Mensur, Müeyyid, Zeybeb binti Ebil-Kasım ve bunların tabakalarından, Merv'de; Ebu Muzaffer İbni Semani ve diğerlerinden, Dımeşk'de; Kadı Cemaleddin Abdussamed İbni el-Harestani, Şeyh Muvaffakuddin Makdisi, Şeyh Fahrüddin İbn-i Asakirden Halep'de; Ebu Muhammed bin Alvan, Harran 'da; Hafız Abdulkadir'den Hadis dinleyip, ilim aldı.

Eserleri

Kaynak

  1. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Ibn_al-Salah
  2. Mu’cem-ül-müellifîn cild-6, sh. 257
This article is issued from Vikipedi - version of the 9/19/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.