İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgi İşlem

İTÜ Bilgi İşlem Merkezi; 1964 yılında İTÜ bünyesinde bulunan tüm idari ve akademik personel ve hizmet alan tüm öğrencilere hizmet vermek amacı ile kurulmuştur. Hizmetleri dört temel alandadır; İTÜ/NET Ağ Hizmetleri Planlama ve Destekleme Merkezi, Bilgisayar Sistemlerinin Yönetimi ve Merkezi Hizmetler, Yazılım Geliştirme Hizmetleri, 7/24 Destek ve Çağrı Merkezi Hizmetleri. Bu ana hizmetlerinin dışında Cisco CNAP Eğitimleri, Microsoft IT Academy Eğitimleri, İTÜ Linux Akademi eğitimlerini de verir.
İTÜ`nün bilgisayar altyapısının yenilenmesi ve iyileştirilmesi amacına yönelik ilk büyük çalışma 1994 yılında başlatılmıştır. Bu çalışma ile Ayazağa yerleşkesine fiberoptik altyapı döşenmiş, ATM ve ethernet teknolojilerinin karışımının kulanıldığı ağ hizmetleri gerçekleştirilmiştir.

Sistem Destek Grubu

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Sistem Destek Grubu, İTÜ yerleşkeleri için bilgisayar ağları ve internet servislerinin tasarım, kurulum, yönetim ve güvenliğinden sorumludur.

İTÜ-BİDB Sistem Destek Grubu, 2 Unix Instructor, 3 Cisco Certified Network Associate (CCNA), 5 Microsoft Certified Systems Administrator (MCSA) ve 3 Microsoft Certified Systems Engineer (MCSE) sertifikalarına sahip toplam 13 sistem yöneticisinden oluşmaktadır.

Sistem Destek Grubu, 20 Red Hat Enterprise Linux, 22 Windows Server 2003 , 3 SGI, 2 Sun Solaris Unix sunucu altyapısı üzerinde sorumlu olduğu işler temel olarak şunlardır:

 1. Sunucuların kurulum, konfigürasyon ve yönetimleri
 2. Sunucu yazılımlarının kurulum, yönetim ve güncelleştirilmesi
 3. Dizin servislerinin (directory services) tasarım ve yönetimi
 4. DNS, DHCP, FTP, WINS servislerinin tasarım ve yönetimi
 5. E-posta sistemlerinin tasarım ve yönetimi
 6. Veri depolama ağlarının (SAN, NAS) tasarımı ve yönetimi
 7. E-posta listeleri yönetimi
 8. Antivirus ve antispam sistemlerinin tasarım ve yönetimi
 9. Sunucu ve istemci cihazlar için merkezi izleme ve yönetim sistemlerinin tasarımı
 10. Linux ve Windows Web servislerinin tasarım ve yönetimi
 11. Terminal servislerininin yönetimi
 12. Kullanıcı hesabı işlemleri
 13. Sunucu ve kullanıcı verileri için yedekleme sistemlerinin tasarımı ve yönetimi
 14. Dosya paylaşımı ve yazıcı sistemlerinin tasarımı ve yönetimi
 15. Sistemlerin performans analizi ve istatistiksel verilerin toplanması
 16. Öğrenci laboratuvarlarındaki bilgisayarların kurulum, bakım ve yönetimi
 17. Kampüs yazılımları için lisans yönetimi
 18. Akademik hesaplama sunucularının yönetimi
 19. Kullanıcı, laboratuvar ve sistemlerin kullanım politikalarının belirlenmesi
 20. Merkezi yama uygulama sistemlerinin tasarımı ve yönetimi
 21. Doküman ve proje yönetimi sistemlerinin tasarımı ve yönetimi
 22. Sanal özel ağ (VPN) sistemlerinin tasarımı ve yönetimi
 23. Saldırı tespit sistemlerinin (IDS) tasarımı ve yönetimi

Ağ Hizmetleri Planlama ve Destek Grubu

İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Ağ Hizmetleri Planlama ve Destek Grubu, 6 tam zamanlı ve 4 yarı zamanlı çalışandan oluşmaktadır. Tam zamanlı çalışanlar, 4 yüksek mühendis ve 2 mühendisten oluşmaktadır. Grubun tüm çalışanları, CCNA sertifikasına sahiptir.

İTÜ/NET, Cisco powered bir yapıya sahiptir. İTÜ/NET'in kritik noktalarında, Cisco Systems'in ağ cihazları konumlandırılmıştır. Bu sebeple, grup çalışanlarının en azından CCNA sertifikası sahibi olması zorunludur. Tam zamanlı çalışanlar, aynı zamanda Cisco Network Academy programında da eğitim vermektedirler.

İTÜ bünyesinde, CCSP, CCNA ve CCNP kursları verilmektedir.

İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı altındaki Ağ Grubunun başlıca görevleri:

 1. İTÜ'de yeni yapılan binaların gerekli fizibilite çalışmalarının yapılması, ağ projesinin hazırlanması, alınacak cihazların teknik özelliklerinin belirlenmesi ve şartnamelerinin hazırlanması. Uygulama aşamasında kontrolörlüğün üstlenilmesi ve işin eksiksiz teslim alınması. Binanın İTU/NET'e dahil edilmesi.
 2. İTÜ/NET'in LAN, WLAN ve WAN bağlantılarının sürekliliğinin sağlanması.
 3. İTÜ'de bulunan ağ cihazlarının bakımı, kurulumu ve konfigürasyonun yapılması.
 4. Kullanılan programlar yardımıyla ağ performasının ve durumunun sürekli monitor edilmesi.
 5. İTU/NET'e dışarıdan gelebilecek saldırılara karşı korunması amacıyla güvenlik duvarı (firewall) yönetilmesi. Saldırı girişimlerinin tespit edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması.
 6. İTÜ/NET'te genel IP adres bloklarının dağıtılması. Fakülte içlerinde IP adres dağıtımlarının fakülte içi IP adres sorumluları ile koordineli olarak yönetilmesi. Bunların dışında kalan İTÜ yurtlarında, Sosyal Tesisler'de, Süleyman Demirel Kültür Merkezi ve Rektörlük'teki IP adres planlamasının yapılması.
 7. İTÜ/NET'e çevirmeli ağ bağlantı hizmetinin ve Sanal Özel Ağ (VPN) hizmetinin verilmesi.
 8. İTÜ/NET'te transparan proxy hizmetinin verilmesi.

NOT: İTÜ 2011'de ağını uluslararası bir ağ olan "eduroam" olarak değiştirmiştir.

Yazılım Geliştirme Grubu

Yazılım Geliştirme Grubu, üniversite içerisinde ihtiyaç duyulan özel uygulamaların teminini, gerek kendisi geliştirerek, gerekse dış kaynaklardan elde ederek veya hazır paket satın alınmasını önererek sağlar. Üniversite içerisinde yazılım gerektiren sorunların çözümünde danışmanlık rolü oynar. Üniversitede kullanılan yazılımların sorunsuz bir şekilde çalışmasını, en az insan hatası ve en az dış müdahale ile çalışmasını sağlamaya yönelik çalışmalar yapar. Yazılım Geliştirme Grubu, üniversite içinde kullanılan uygulamalar arasındaki veri aktarımının sorunsuz ve standartlara bağlı olması için gerekli düzenlemeleri hazırlayıp uygulamaya geçirir. Uygulamaların geliştirme ya da alım sürecinde, hem kısa hem de uzun vadeli çözümleri ve alternatifleri göz önünde bulundurur.

Yazılım Geliştirme Grubu genel olarak Windows ortamında yazılım geliştirmektedir. Geliştirilen web uygulamalarında Active Server Pages (ASP) ya da ASP.NET kullanılmaktadır. Web uygulamalarının geliştirme ortamı olarak geliştirme web sunucusu kullanılırken, ürün haline gelmiş uygulamalar için farklı web sunucuları hizmet vermektedir. Windows uygulamalarında ise Visual Basic 6.0 (VB), VB.NET ya da C# kullanılmaktadır. Windows uygulamalarının çoğu kümeli çalışan bir terminal sunucusu üzerinden hizmet vermektedir. Böylece merkezi bir uygulama sunucusu kullanılmakta, programların sürüm güncellemelerini kullanıcı bilgisayarlarına yüklemek gerekmemektedir. Web ve Windows uygulamaları geliştirme aşamasında Microsoft Visual Source Safe kullanılarak, yazılımların takım halinde geliştirilmesi, kaynak dosyaların ve ürün sürümlerinin oluşması sağlanmaktadır. Geliştirilen tüm uygulamalar için veritabanı sunucusu olarak Microsoft SQL Server 2000 kullanılır. Ürün için kümeli(cluster) yapıda 2 adet ve geliştirme için 1 adet veritabanı sunucusu kullanılmaktadır. Web uygulamalarını geliştirme amaçlı 1 adet, uygulamaların çalışması için 1 adet web sunucusu bulunmaktadır. Ayrıca uygulamaların çalışması için kümeli(cluster) yapıda 3 adet web sunucusu kullanılmaktadır.

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 8/5/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.