İHH İnsani Yardım Vakfı

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı
Kısaltma "İHH" veya "İHH İnsani Yardım Vakfı"
Slogan İyilik her zaman her yerde.
Kuruluş 1992
Tür Kamu yararına çalışan uluslararası sivil toplum kuruluşu
Yasal statü Vakıf
Merkez İstanbul, Türkiye
Lider Fehmi Bülent Yıldırım [1]
Ana organ Yönetim kurulu
Üyelik Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi'ne danışman statüsünde üye, İslam İşbirliği Teşkilatı'na danışman statüsünde üye, Uluslararası İnsani Forum'a üye, Irak'a Yardım Yapan Uluslararası Yardım Kuruluşları Meclisi'ne üye, İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği'ne üye, Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı'na üye.[2]
Bütçe 423 milyon TL (2015) [3]
Resmî site ihh.org.tr

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı[4] ya da kısaca İHH İnsani Yardım Vakfı, yüzün üzerinde ülkede[2] insani yardım, insan hakları ve insani diplomasi alanlarında faaliyet gösteren uluslararası bir sivil toplum kuruluşudur. Bosna Savaşı’nda mağdur olan Müslümanlara yardım etmek için 1992'de gönüllü faaliyetlerle başlayan insani yardım çalışmalarının, 1995 yılında vakıf olarak yapılanması ile İstanbul’da hayat bulmuştur.[5] Vakıf, Bosna Savaşı'nın ardından Çeçenistan, Filistin, Kosova, Suriye gibi savaş bölgelerine yardım götürerek faaliyetlerine devam etmiştir. Faaliyetleri sadece bu bölgelerle sınırlı kalmayıp 5 kıtadaki[2] birçok ülkede başta gıda olmak üzere eğitim ve sağlık alanlarında yardım faaliyetleri gerçekleştirmekte; yetimhane, su kuyusu, okul, hastane, cami, kültür merkezi gibi kalıcı eserler inşa etmektedir.[6]

Ulusal ve uluslararası bir yardım kuruluşu olarak birçok organizasyon ile yakın işbirliği içinde çalışan İHH; İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği (İDSB), Uluslararası İnsani Forum, Irak'a Yardım Yapan Uluslararası Yardım Kuruluşları Meclisi ve Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı'na (TGTV) üyedir. İHH, Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi (ECOSOC) tarafından danışmanlık statüsü tanınmış 3000 örgütten birisidir.[7] Vakıf aynı zamanda İslam İşbirliği Teşkilatı'na danışman statüsünde üyedir.[2][8]

İHH İnsani Yardım Vakfı'na Bakanlar Kurulu'nun 04.04.2011 tarih ve 2011/1799 sayılı kararı ile vergi muafiyeti tanınmış, kamu yararına çalışan vakıf statüsü verilmiştir.[9]

Çalışma alanları

İHH'nın çalışma alanlarından biri olan insani yardım çalışmaları.

Vakfın insani yardım, insan hakları ve insani diplomasi olmak üzere üç temel çalışma alanı bulunmaktadır.[10] Acil yardım, arama kurtarma, yetim, kalıcı eser inşası, katarakt, eğitim, sağlık, kış yardımları yanı sıra rehine özgürleştirme ve arabuluculuk gibi kriz önleyici çalışmalarla birlikte insan hak ve hürriyetlerini savunmak adına yürütülen hukuk mücadeleleri İHH'nın bu üç temel çalışma alanı içinde yer alır.[10] Vakıf aynı zamanda çeşitli uluslararası toplantılara katılım sağlayarak veya uluslararası toplantılara ev sahipliği yaparak çalışma alanlarındaki saha tecrübelerini diğer ülke ve kuruluşlarına aktarmaktadır.[11]

Faaliyetleri

Kriz önleyici, kamuoyu oluşturma çabaları ve insani diplomasi

Vakıf daha çok insani yardım alanında tanınsa da insanların yardıma muhtaç duruma düşmemesi için insani diplomasi faaliyetleri de yürütmektedir. Özellikle çatışma ve savaşa yol açabilecek krizleri önlemeye çalışma ve yaşanan hak ihlallerinin dünya kamuoyuna duyurulması adına raporlar yayımlamakta;[12] uluslararası hukuk mercilerini harekete geçirmek için girişimlerde bulunmaktadır.[10] Doğu Türkistan,[13][14] Tacikistan,[15] Orta Afrika Cumhuriyeti,[16] Mali,[17] Suriye[18] ve Filipinler gibi çatışma bölgelerindeki diplomasi çalışmaları buna örnektir.

Orta Afrika Cumhuriyeti örneği

24 Mart 2013 tarihinde, kendisini anti-emperyalist ve milliyetçi olarak gören ve Séléka olarak adlandırılan asi kuvvetler, başkent Bangui'de şiddetli çatışmalara sebep olmuş ve başkanlık binasını işgal ederek, ülke yönetimine el koymuşlardır. Bu gelişmeler üzerine General François Bozizé önce Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne ardında da Kamerun'a kaçmıştır.[19] Bu tarihten sonra ülkenin devlet başkanlığı koltuğuna oturan Michel Djotodia Ağustos ayında resmi olarak bu göreve getirilmiştir. Djotodia her ne kadar Eylül ayında Séléka'yı fesh etse de, Kasım ayında ülke içerisindeki şiddet olayları yeniden alevlenmiştir. Özellikle fesh edilen eski Séléka asi kuvvetleri ile Bozizé yanlıları arasında başlayan çatışmalar daha sonra hristiyan - müslüman çatışmasına dönüşmüş ve bu çatışmalarda sivil halka karşı da eylemler gerçekleştirilmiştir. Bu gelişmeler neticesinde devlet otoritesi kaybolan ülkede sivil halk ülkenin özellikle kuzeybatı bölgelerini terk etmek zorunda bırakılmıştır.[20][21][22][23] Ülkedeki insani kriz ve çatışmalar öncesinde diplomatik çalışmalar başlatan İHH, mağdur durumda kalan insanlara yardım ulaştırmış;[24][25] krizin büyümemesi için dünya kamuoyunun harekete geçmesi adına rapor hazırlamıştır.[16]

Filipinler - Moro barış sürecine katkısı

Filipinler-Moro barış sürecini izleyen Bağımsız Gözlemci Heyeti. Heyet üyelerinden biri İHH Başkanvekili Hüseyin Oruç. (Soldan dördüncü)

20.yüzyıla kadar kendi bağımsız devletlerinde yaşayan, günümüzde yaklaşık 5 milyonluk bir nüfusa sahip olan Moro Müslümanları, bölgenin 1946 yılında ABD sömürge yönetimi tarafından Filipinler idaresine bırakılmasıyla bağımsızlığını kaybetmiştir. Moro halkı 1946 yılından itibaren bağımsızlık günlerine geri dönme amacıyla siyasi müzakere yollarını kullanmaya başlamıştır. Ancak takip eden yıllarda siyasi müzakerelerin sonuç vermemesi ve Müslüman halkı hedef alan saldırıların katliama ve sonrasında etnik temizlik harekatına dönüşmesi Moro Müslümanlarının 70’li yıllarda silahlı mücadele kararı almasına neden olmuştur. 40 yılı aşkın süredir Filipinler devleti ile Morolu Müslümanlar arasında devam eden çatışmalarda 120 binden fazla insan hayatını kaybetmiş, 2 milyon kişi de hayatlarını kurtarmak için mülteci durumuna düşmüştür.[26] 2012 yılı öncesine kadar ağır çatışmaların yaşandığı, milyonlarca insanın mülteci olduğu; saldırı, gözaltı, işkence gibi sayısız hak ihlallerinin yaşandığı Filipinler'de artık barış sürecine girilmiştir. Filipinler hükümeti ile Moro İslami Kurtuluş Cephesi arasında 2012 yılında barış süreci başlamış, bu süreç Bangsamoro Özerk Bölgesi’nin kurulması yönünde sonuç vermiştir.[27][28]

Taraflar arasında yapılan anlaşmaların uygulanmasını gözlemlemek ve incelemek üzere 2013 yılında Bağımsız Gözlemci Heyeti kurulmuştur.[29] Bu heyette İHH İnsani Yardım Vakfı adına başkan vekili Hüseyin Oruç yer almaktadır.[30] Üst düzey devlet görevlileriyle de görüşen heyet, sürecin hangi noktada olduğu, anlaşmaların uygulanıp uygulanmadığı ile ilgili saha çalışmaları yapmaktadır. Heyet ayrıca taraflardan süreçle ilgili düzenli raporlar almakta; görüşme ve gözlem sonuçlarına göre raporlar hazırlamaktadır. Heyetin diğer üyeleri şöyledir: Alistair Mac Donald (AB Eski Filipinler Büyükelçisi), Steven Rood (The Asia Foundation ülke temsilcisi), Karen Tanyada (Gaston Z Ortigas Başkanı) ve Zainuddin Malang (Mindanao İnsan Hakları Merkezi Yöneticisi).[29] Vakıf Türkiye'yi[31] bölgede temsil ederek barış sürecine katkıda bulunmanın yanı sıra insani yardım alanında da bölge insanları için çalışmalar yürütmektedir.[32][33]

Tutuklu ve rehine özgürlüğü çalışmaları

Vakıf, savaş ve kriz bölgelerinde çatışan taraflar arasında hakemlik ve arabuluculuk yapmanın yanı sıra hukuksuzca tutuklanan, rehin alınan suçsuz ve masum insanların hayatlarının kurtarılması için de diplomatik çalışmalar yapmaktadır. 2013 yılının Ağustos ayında Suriye'nin başkenti Şam'ın Seyyide Zeyneb bölgesine dini ziyaret için gittikleri ifade edilen 48 İranlı, Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) bağlı el-Bera Sancağı Tugayı tarafından rehin alındı. ÖSO, rehin aldığı İranlıların, Suriye rejimine destek için ülkeye gelen 150 kişilik İranlı keşif birliğinden olduklarını ve aralarında İran Devrim Muhafızları bulunduğunu iddia etti. Suriye rejiminin esir tuttuğu akrabalarını kurtarmak isteyenlerin müracaatlarını değerlendiren İHH başkanı Fehmi Bülent Yıldırım'ın çatışan taraflar arasında yürüttüğü müzakereler ve arabuluculuk girişimleri sonucu 48 İran vatandaşına karşılık Suriye hapishanelerinde[34] hukuksuzca tutulan[35][36][37] 2.130 Suriyeli esir özgürlüğüne kavuşturulmuştur.[38][39][40] 2015 yılında Suriye, Pakistan ve Libya’da toplam 10 kişi İHH'nın arabuluculuk girişimleri sonucu serbest bırakılmıştır. Bu rehinelerden biri Türkiye, 2’si Çek Cumhuriyeti,[41][42] 4’ü İsveç, biri Almanya, 2’si Polonya vatandaşıydı.[10] Ayrıca İHH, 2015’in son günlerinde Suriye’de 464 kişinin hayatının söz konusu olduğu rehine özgürlüğü operasyonunda görev almıştır. Çatışma bölgelerinde muhasara altında bulunan Şii ve Sünni yaralılar 1,5 aylık bir çalışmanın neticesinde Hatay ve Beyrut üzerinden özgürlüklerine kavuşturulmuştur.[43][44]

İHH'nın 2015 itibarıyla özgürlüğüne kavuşturduğu tutuklu ve rehineler:[10]

Ülke Özgürlüğüne kavuşturulan rehine sayısı
Suriye 2.138
İran 70
Türkiye 10
Kuveyt 1
Afganistan 1
İsveç 4
Almanya 2
Çek Cumhuriyeti 2
Polonya 2
Toplam 2.230

Acil yardım ve arama kurtarma çalışmaları

Savaş, iç çatışma, deprem, sel, tsunami, yangın, heyelan, kuraklık, salgın hastalık, yoksulluk, kıtlık gibi sebeplerle her yıl milyonlarca insan hayat mücadelesi vermektedir. Son 30 yılda sadece doğal afetlerden dolayı 2.3 milyon insan hayatını kaybetmiştir.[45] Sadece 2012 yılında 124,5 milyon insan doğal afetlerden dolayı mağdur olmuştur.[46] Hayat mücadelesi veren mağdur veya mazlum insanlara ulaşmak, acil yardım ve arama-kurtarma çalışmalarının en büyük amacıdır.

Vakıf, Bosna Savaşı'nda mağdur olan Müslümanlara yardım etmek için gönüllü faaliyetlerle kurulmuş; o günden itibaren vakfın en büyük faaliyetlerinden biri acil yardım ve arama kurtarma çalışmaları olmuştur. Bosna, Kosova, Çeçenistan, Afganistan, Pakistan, Keşmir, Nepal, Arakan, Haiti, Filipinler, Çad, Etiyopya, Japonya, Endonezya, Filistin, Somali, Irak, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Suriye vakfın acil olarak yardım veya arama kurtarma çalışması başlattığı ülkelerden bazılarıdır.[47] Muhtaç durumda kalan insanların temel insani ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyen vakıf, acil durumlara yerinde müdahale ederek gıda, sağlık, barınma, eğitim gibi temel konularda bölgelere hizmet götürmektedir.

Olağanüstü durumlara karşı vakfın gerçekleştirdiği acil yardım faaliyetleri şu şekildedir:[48]

Arama kurtarma faaliyetleri

Vakfın bünyesinde doğal afetlere müdahale edebilecek yetkinliğe sahip ekipler yer almaktadır. İHH acil yardım ve arama kurtarma ekipleri yetkinlik elde edebilmek için birçok farklı eğitimden geçmektedir. Bu ekipler göçükte, su altında ve yangında arama kurtarma ve ilk yardım faaliyeti yapabilmektedir. Yangının gerçekleştiği mekandan yaralı tahliyesi, tahliye düzenekleri kurulması ve benzeri eğitimleri alan ekipler mekan yapısına özel müdahale edebilme kabiliyetine sahiptirler. İletişimin çöktüğü, telefon ve internet şebekelerinin çalışmadığı afet durumlarında kullanılmak üzere telsiz eğitimleri alan ekipler telsiz istasyonu kurma ve afet durumları için iletişim ağı oluşturma konularında yetkindirler. Vakfın acil yardım ve arama kurtarma ekipleri aynı zamanda İBİTEM ve AFAD ekipleriyle ortak eğitim çalışmaları yapmaktadır. Ekiplerin arama kurtarma eğitimleri İHH bünyesinde devam etmekte; 2016 yılı itibarıyla farklı seviyelerde 850 kişi bu eğitimleri almış ve afetlere hazır durumdadır.[48] Vakıf aynı zamanda olası Marmara depremlerine, özellikle de İstanbul'a dışarıdan müdahale edebilmek amacıyla Bursa'da Marmara Afet Koordinasyon Merkezi inşa etmektedir. 4.000 metrekarelik bir alana sahip olan koordinasyon merkezi, lojistik hizmetlerinin yanında acil yardım ve arama kurtarma eğitimlerinin verileceği donanıma da sahip olacak.[48] Vakfın arama kurtarma ve acil yardım ekipleri Filipinler tayfununda[49][50] , Nepal,[51][52] Haiti[53] ve Van depremlerinde[54][55] aktif olarak görev yapmıştır. Vakıf, Van depreminden sonra bölgedeki çalışmaları esnasında depremzedelerin ihtiyaçları için rapor hazırlamıştır.[56][57] Depremde evini kaybeden 64 depremzede aile için ev inşa etmiştir.[58]

Suriye acil yardım çalışmaları

Vakfın Suriye Savaşı'nda mağdur olmuş insanlara yönelik acil yardım çalışmaları[59][60][61] Türkiye'de Reyhanlı, Kilis, Şanlıurfa ve Yayladağı; Suriye'de Bab'ul-Hava, Bab'us-Selam ve Türkmendağı olmak üzere 7 ayrı merkezden yürütülmektedir. Gıda, sağlık, giyim gibi insani yardımların koordine edilip sevkiyatının yapıldığı, kendi bünyelerinde lojistik depolarına sahip bu koordine merkezlerinde diplomatik ve uluslararası toplantılar da[62][63] gerçekleştirilmektedir.[64] Sadece 2015 yılında Suriye'deki muhtaç insanlara 266 milyon ekmek, 45 bin ton gıda, 22 bin Ramazan kumanyası, 6 bin Kurban hissesi, 150 bin adet tıbbi malzeme ulaştırılmıştır. Barınma ihtiyacının karşılanması amacıyla vakfın Suriye içerisinde inşa ettiği 24 konteyner ve çadır kentte[65][66] yaklaşık 150 bin mülteci yaşamaktadır.[10][18]

Yetim çalışmaları ve yetimhaneleri

Vakıf; insan kaçakçılığı, çocuk askerliği, çocuk işçiliği, organ mafyası, madde bağımlılığı, suç örgütleri, misyoner kuruluşlar,[67] fuhuş ve dilenci şebekeleri gibi sorunlarla karşı karşıya kalan, anne-babasını kaybetmiş yetim çocukların korunması ve güvenli bir şekilde hayatlarını devam ettirmeleri için çalışmalar yapmaktadır. Kasım 2016 itibarıyla dünyanın 56 ülkesindeki yaklaşık 90 bin yetimin[68] eğitim, sağlık, gıda, giyim, barınma gibi temel ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Yetim çocukların bu ihtiyaçları bağışçıların yetimlere sponsor olması vasıtasıyla her ay düzenli olarak karşılanmaktadır. Vakıf dönemsel olarak ise dünya üzerinde yılda yaklaşık 800 bin yetime yardım ulaştırmaktadır.[68]

Yetimhaneleri

İlk yetimhanesini Afganistan Savaşı'ndan kaçıp Pakistan'a sığınan mülteci yetim kız çocuklarına hizmet vermek üzere 2003 yılında MSAL (Muhammadan School of Advanced Learning) Yetimhanesi ismiyle kurmuştur. 2004'te meydana gelen Hint Okyanusu Depremi ve Tsunamisi sonrası Endonezya'nın Açe bölgesinde yetim kalan çocuklar için 2006 yılında İstanbul Yetimhanesi'ni, 2005 Keşmir Depremi sonrasında yetim kalan çocuklar içinse 2009'da Rara Yetim Kompleksi'ni kurmuştur. Bu yetimhaneler de dahil olmak üzere vakfın 2016 yılı itibarıyla 11 ülkede inşa ettiği 31 yetimhanesi bulunmaktadır. Yetimhanelerde yaklaşık 2 bin yetim çocuk barınmaktadır. Yetimhanelerin bulunduğu ülkeler Afganistan, Pakistan, Bangladeş, Tayland/Patani,[69] Filipinler/Moro, Somali, Uganda, Burkina Faso, Endonezya, Etiyopya[70] ve Nepal'dir.[71] Suriye Savaşı'ndan etkilenen ve anne-babasını kaybeden 990 yetim çocuğun barınabileceği büyük bir yetimhane olan RAF & İHH Çocuk Yaşam Merkezi'ni T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile imzalanan protokol çerçevesinde Katarlı yardım kuruluşu RAF Foundation işbirliğiyle Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde inşa etmektedir.[72][73][74]

Dünya Yetimler Günü'nün ilan edilmesi talebi

İHH ve İslam İşbirliği Teşkilatı ortaklığıyla 2013 yılında “İslam Dünyasında Yükselen Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü” başlığı altında İstanbul'da 5.İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Konferansı düzenlenmişti.[75] İHH başkanı Fehmi Bülent Yıldırım, yetimlere sahip çıkılması konusunun dünya gündeminden düşmemesi adına Bosna Savaşı'nın başladığı günün Dünya Yetimler Günü olarak ilan edilmesi talebinde bulunmuştu. Bu talep, İslam İşbirliği Teşkilatı’nın 2013 yılında Gine'de düzenlediği 40.Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı’nda görüşülüp karara bağlandı.[76] 40.oturum 1/40 ICHAD numaralı kararın 21.maddesine göre her yıl Ramazan ayının 15.günü Müslüman ülkelerde Dünya Yetimler Günü olarak kutlanmaktadır.[77][78]

Bosna-Hersek

Vikipedi'nin kalite standartlarına ulaşabilmesi için, bu maddenin veya bir bölümünün temizlenmesi gerekmektedir.
Görüşlerinizi lütfen tartışma sayfasında belirtiniz.

İHH Sırpların Bosna'da yaptığı soykırım sırasında Boşnaklara yardım götürürerek faaliyetlerine başladı.[79]

Afrika Katarakt Projesi

İHH İnsani Yardım Vakfı'nın yürüttüğü ve Türkiye ve Sudan Sağlık Bakanlıkları ile TİKA Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nın desteklediği "Afrika Katarakt Projesi"ni 1 Nisan 2007 tarihinde hayata geçirilmeye başladı. Proje, Afrika kıtasındaki körlükle mücadele kapsamında 100.000 katarakt hastasının ücretsiz ameliyat edilmesini amaçlamakta ve güneş ışınları ve yetersiz beslenme nedeniyle katarakt probleminin çok yoğun olduğu Mali, Nijer, Burkina Faso, Somali, Etiyopya, Sudan, Gana, Benin, Togo ve Çad’ı kapsamaktadır. "Siz görürseniz, onlar da görecek" sloganıyla başlanan bu proje kapsamında Türk doktorları, her 15 dakikada bir insanın katarakt olduğu Sudan'da bir ameliyathane oluşturdu. Şehit Abdül El Maz Göz Hastanesindeki ameliyathanede çalışan gönüllü Türk doktorları, günde ortalama 40 hastayı ameliyat ettiler. İHH İnsani Yardım Vakfı Afrika Proje Koordinatörü Tarık Mutlu, Haziran 2010 itibariyle Afrika Katarakt Projesi kapsamında toplam 40 bin kişinin ameliyat edildiğini belirtmiştir.[80][81][82]

İnsan hak ve hürriyet ihlallerine karşı çalışmaları

Gazze Özgürlük Filosu'na katkıları

Mavi Marmara gemisi.

İsrail'in Gazze'ye uyguladığı bir insan hak ve hürriyet ihlali olan abluka ve ambargoyu delmek, 2008 yılında İsrail tarafından başlatılan Dökme Kurşun Operasyonu sonrası zor durumda kalan Gazze halkının temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Özgür Gazze Hareketi'yle birlikte Gazze Özgürlük Filosu'nu (diğer adıyla Rotamız Filistin Yükümüz İnsani Yardım Filosu) organize etmiştir. Gazze'ye insani yardım taşıyan, Mavi Marmara gemisiyle birlikte 32 ülkeden 663 yolcu bulunan 6 gemiye; Akdeniz'de, İsrail'den 70-80 mil (130-150 kilometre) açıktaki uluslararası sularda[83][84] 31 Mayıs 2010'da İsrail Deniz Kuvvetleri hukuksuz bir saldırı gerçekleştirmiştir. Saldırı, gemilerde bulunan aktivistlerden bir kısmının öldürülmesi, bir kısmının yaralanması ve gemilerin yolcularıyla birlikte rehin alınması ile sonuçlanmıştır. İsrail bu saldırıda 9 Türk ve 1 Türk asıllı Amerikan vatandaşını öldürmüştür.[85] Vakıf, olay sonrası ulusal ve uluslararası ilgili hukuk mercilerini harekete geçirmek için girişimlerde bulunmuştur. İsrail'e karşı Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nde,[86] Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde,[87][88] Türkiye dahil evrensel yargı yetkisi olan ülkelerde (Belçika, İspanya, İtalya, Güney Afrika Cumhuriyeti ve İsveç) ulusal soruşturma ve davalar açılmıştır.[89]

"Halep'e Yol Açın" konvoyunu organize etmesi

2011'de başlayan Suriye Savaşı sırasında özellikle son yıllarda ülkenin rejimi ve destekçileri tarafından Halep'e uygulanan kuşatma ile birlikte Rusya'nın şehri yoğun olarak bombalamasından[90] dolayı katliama maruz kalan insanların kurtulması; temel insani yardım ulaştırılmasına izin verilmeyen Halep'e insani bir koridorun açılması amacıyla[91] 14 Aralık 2016'da İstanbul'dan yola çıkan ve 17 Aralık 2016'da Reyhanlı'daki Cilvegözü sınır kapısına ulaşan 5 bini aşkın aracın ve 1.500 yardım TIR'ının katıldığı bir konvoy gerçekleştirmiştir.[92][93] Konvoyun sınıra ulaştığı 17 Aralık 2016 tarihinde yaklaşık 50 bin kişinin katıldığı büyük bir miting ve yürüyüş organize etmiştir. İHH'nın organizasyonuyla yol çıkan konvoy ve Türkiye'nin diplomatik girişimleri sonucu kuşatma altındaki Halep'ten 44 bin kişi güvenli bölgelere tahliye edilmiştir.[94] Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın özel danışmanı Jan Egeland, "Başta İHH olmak üzere, tüm Türk sivil toplum kuruluşları bu tahliye operasyonununda çok çok önemli işlere imza atıyor. İHH büyük işler yaptı." demiştir.[95][96]

Ramazan yardımı

İHH İnsani Yardım Vakfı, 2010 yılı Ramazan çalışması ile iftar, kumanya dağıtımı, giysi yardımları, eğitim yardımları ile Türkiye’de 60 şehir ve dünyada 61 ülke ve bölgede çalışmalar yapıyor.[97] Vakıf, dünyanın en fakir bölgelerinden olan Sudan'ın Darfur bölgesine ramazan yardımı gönderdi. Bölgede 30 bin insanın sığındığı Selam Mülteci Kampı'ndaki bin aileye ramazan kumanyası, 280 yetime bayramlık elbise, ayakkabı, çanta ve kırtasiye malzemesi dağıttı.[98] Etiyopya'da da yardım dağıtan İHH ekipleri Kofale ve Hela bölgesinde Ramazan kumanyası dağıttı. Bölgedeki yüzlerce yetime giyecek ve kırtasiye yardımı da yapıldı.[99] Tanzanya'ya giden İHH yetkilileri, Zanzibar'da yoksul ve yardıma muhtaç 450 aile ile buluşarak[100] yardım paketi dağıttı.

Pakistan yardımı

6 milyon insanın gıda ve temiz suya ihtiyacının olduğu Pakistanda birçok yardım kuruluşu yardımlarına devam ediyor. İHH'dan yapılan açıklamada sel felaketinin yaşandığı Pakistan'da Muzafferabad, İslamabad, Revalpindi ve Haripur'da günde 25 bin kişiye sıcak yemek ve afetzedelere de kumanya dağıtımı yapıldığı bildirildi. [101] İHH Pakistan'da giysi yardımı da yapıyor. [102] İHH İnsani Yardım Vakfı düzenlediği basın toplantısında Pakistan'a acil yardım çağrısında bulundu.İHH Başkanvekili Yavuz Dede, İHH olarak sel afetinin 3. gününde yardım çalışmaları için bölgeye ulaştıklarını ve öncelikli olarak insanlara sıcak yemek verildiğini ve gıda kumanyası dağıtıldığını belirtti. [103] İnsanlara elbise ve temiz içme suyu da dağıtılıyor. [104] İnsani Yardım Vakıf şimdiye kadar bölgeye 100 bin dolar yardımda bulundu. [104] İHH İnsani Yardım Vakfı Bursa Şubesi tıbbi malzemelerden, 30 bin çocuk kıyafetinden ve 20 binin üzerinde de elbiselik kumaştan oluşan 2 kamyonu Pakistan’a gidecek olan İHH İnsani Yardım Treni'ne ulaştırmak üzere İstanbul’a yolladı. [105] İHH İnsani Yardım Vakfı’nın Pakistan’daki selzedeler için topladığı 28 vagondan oluşan ve maddi değeri 4 milyon TL’yi bulan yardım malzemelerini taşıyan yük treninin 13 günde İran üzerinden Pakistan’a ulaşması bekleniyor. 450 ton ağırlığında olan insani yardım malzemesi ilaç, tıbbi malzeme, bebek maması, bebek bezi, dayanıklı gıda malzemesi, temizlik malzemesi, çadır, tekstil malzemesi, ayakkabı, battaniye ve prefabrik evden oluşuyor. [106] İHH, sel afetinde zarar gören Pakistan halkına yardım göndermeye devam ediyor. Atatürk Havaalanı'ndan uğurlanan THY'ye ait kargo uçağı 35 tonluk yardım malzemesi taşıyor. Maddi değeri 600 bin TL olan yardım malzemesi süt tozu, konserve, kuru pasta ve ilaçtan oluşuyor. Kargo uçağı Pakistan'a ulaştığında yardım malzemeleri hızlı bir şekilde selzedelere dağıtılacak. [107]

Açe yardımı

26 Aralık 2004 te Endonezya'nın Açe Eyaletinde yaşanan büyük felaket, 230 bin kişinin ölümüne ve 500 bin insanın mağduriyetine neden olmuştur. Bölgeye yardım için gelen kuruluşlar, acil yardım, gıda yardımı, konut yardımı, sağlık yardımı, psikolojik destek ve eğitim yardımı gibi konularda destek olmak için çalışmıştır. Depremin hemen ardından bölgeye intikal eden ilk kuruluşlardan biri olan İHH İnsani Yardım Vakfı öncelikle arama kurtarma çalışmalarında bulundu, daha sonra deprem ve tsunamiden etkilenen afetzedeler için iki adet su kuyusu açtırdı.

Evleri tamamen yıkılan afetzedeler için 100 yeni evin inşa edildiği İstanbul Köyü kuruldu. Evlere ek olarak köy içerisinde cami, okul klinik ve bir de yetimhane yapıldı. Afetzede Açeliler bu köyde barınma imkanı buldular.[108]

Kosova

İHH'nın Kosova faaliyetleri 1998-99 savaşı öncesine dayanmaktadır. Savaş döneminde ise toplam 155 tır ile yardım malzemesi taşınmıştır.Bu yardım malzemeleri arasında gıda, elbise ve tıbbi yardım araçları; bunun yanında çadır, battaniye, yatak, mutfak eşyaları gibi zaruri ihtiyaçları karşılayacak eşyalar bulunmaktadır. Bunun dışında 1999'dan beri hiç aksatmadan Kosova' da Kurban bayramlarında kurban kesim çalışmaları yapılmakta ve ekonomik durumu zayıf ailelere destek çıkılmaktadır.[109]

2011 Gazze filosu

Mayıs 2011'de, Gazze'ye yardım taşımak amacıyla yola çıkacak filonun organizatörleri arasındadır.[110]

Müslüman Kardeşler ve Suriye Bağlantısı

The Times haberine göre, bir Özgür Suriye Ordusu komutanı, 2012 Eylül'ünde Suriye'de limanlayan silahla yüklü bir geminin "Müslüman Kardeşler ile bağlantılı İHH üyeleri adına kayıtlı olduğu" beyanında bulundu. Sevkiyatın organizasyonunu yapan FSA activisti Samar Srewel The Times'a şöyle demişti: “Durum başından beri belli idi. Müslüman Kardeşler, Türkiye bağlantıları yoluyla, gemi ve kargosunun kontrolünü elinde tutuyordu. Yaptıkları budur. Para ve silahlarıyla nüfuz satın alıyorlar.”[111]

Hatay Kırıkhan’da 1 Ocak 2014 gecesi, silah ve mühimmat taşıdığı yönünde ihbar üzerine durdurulan, ancak savcının arama yapmasına 'devlet sırrı' gerekçesiyle jandarma tarafından izin verilmemesi nedeniyle devlet krizine yol açan TIR hakkında da İHH bağlantıları ileri sürülmüş, ancak iddia İHH tarafından yalanlanmıştır.[112][113]

Aldığı ödüller

Çalışmalarından dolayı birçok ödül almıştır.[2]

Kaynakça

 1. "Mütevelli Heyeti". İHH İnsani Yardım Vakfı. 4 Eylül 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160904142137/https://www.ihh.org.tr/yetkili-kurullar. Erişim tarihi: 24 Ağustos 2016.
 2. 1 2 3 4 5 Hakkımızda, İHH. 28.10.2016
 3. Gelir-Gider Tablosu, İHH. 01.11.2016
 4. Vakıf Kuruluş Senedi, İHH. 29.10.2016
 5. "Tarihçe", İHH İnsani Yardım Vakfı. Erişim tarihi: 24 Ağustos 2016
 6. Kalıcı Eserler, İHH. 28.10.2016
 7. http://esango.un.org/paperless/content/E2009INF4.pdf
 8. "İHH'nın İslam İşbirliği Teşkilatı statüsü onaylandı", İHH İnsani Yardım Vakfı. 24 Ağustos 2016
 9. Vergi Muafiyeti, İHH. 28.10.2016
 10. 1 2 3 4 5 6 İHH 2015 Yıllık Faaliyet Raporu, (PDF). 28.10.2016
 11. Dünya İnsani Zirvesi istişare toplantısı final raporu. (İngilizce) 31.10.2016
 12. Rapor Yayınları. 28.10.2016
 13. Doğu Türkistan Raporu. 28.10.2016
 14. Bülent Yıldırım'dan kritik Doğu Türkistan çağrısı. Erişim tarihi: 28.10.2016
 15. Tacikistan Hak İhlalleri Raporu. 28.10.2016
 16. 1 2 Orta Afrika Cumhuriyeti Kriz Raporu, 28.10.2016
 17. Mali Krizi Saha Raporu, 28.10.2016
 18. 1 2 Suriye Kasım 2012 Raporu, 28.10.2016
 19. Orta Afrika Cumhuriyeti - 2013 darbesi (Almanca)
 20. Orta Afrika Cumhuriyeti vikipedi sayfası. 31.10.2016
 21. Orta Afrika'da 'etnik temizlik'. Erişim tarihi: 28.10.2016
 22. Orta Afrika Cumhuriyeti'nde sorunların gölgesinde çatışma. Erişim tarihi: 28.10.2016
 23. Orta Afrika’yı Unutalım. Erişim tarihi: 28.10.2016
 24. İHH ekipleri Orta Afrika'da. 28.10.2016
 25. Orta Afrika Cumhuriyeti haberleri. 28.10.2016
 26. Moro, Uzakdoğu’da Bir Bağımsızlık Mücadelesi. Yazar: Hatice Söylemez. Yayın yılı: 2016
 27. Filipinler'de silah bırakma süreci başladı, AA. 28.10.2016
 28. Filipinler'de Moro İslami Kurtuluş Cephesi silah bıraktı, Hürriyet. 28.10.2016
 29. 1 2 Moro barış süreci için oluşturulan gözlemci heyet bölgeyi ziyaret etti. Erişim tarihi: 28.10.2016
 30. Yetkili Kurullar, İHH. 28.10.2016
 31. Türkiye-Filipinler İlişkiler i, TC Dışişleri Bakanlığı. 29.10.2016
 32. Moro haberleri, İHH. 28.10.2016
 33. İHH'nın Moro barış sürecindeki görevi, YouTube. 31.10.2016
 34. Suriye zindanlarında 24 saat, YouTube. 31.10.2016
 35. Syria: Torture and Punishment. Birleşmiş Milletler. Erişim tarihi: 29.10.2016
 36. If the Dead Could Speak, Human Rights Watch. Erişim tarihi: 29.10.2016
 37. Suriye'deki vahşetin fotoğrafları BM'de. AA. Erişim tarihi: 29.10.2016
 38. Suriye ile esir değişimi gerçekleşti, Radikal. Erişim tarihi: 29.10.2016
 39. Suriye'de esir değişimi, Al Jazeera Türk. Erişim tarihi: 29.10.2016
 40. İnsani diplomasiyle özgürlüklerine kavuşan Suriyeli esirler. YouTube. Erişim tarihi: 29.10.2016
 41. Çek rehineler İHH'nin arabuluculuğuyla serbest bırakıldı, BBC Türkçe. Erişim tarihi: 29.10.2016
 42. Rehin tutulan Çek kızları İHH kurtardı. TimeTurk. Erişim tarihi: 29.10.2016
 43. İHH'dan yaralı takası. YeniŞafak. Erişim tarihi: 29.10.2016
 44. İHH, Suriye'de yaralıların değişimini sağladı. Erişim tarihi: 29.10.2016
 45. 30 yılda doğal afetlerde 2.3 milyon insan öldü, Amerika Bülteni. 29.10.2016
 46. 2013 Afet Raporu, Yıldız Teknik Üniversitesi Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi. 29.10.2016
 47. Acil yardım haberleri, İHH. 29.10.2016
 48. 1 2 3 İnsani Yardım dergisi, 64.sayı. Erişim tarihi: 29.10.2016
 49. İHH’nın doktorları Filipinler’de yaraları sarıyor. Erişim tarihi: 29.10.2016
 50. İHH, tayfunun vurduğu Filipinler'de. Erişim tarihi: 29.10.2016
 51. İHH ekipleri Nepal’de. Erişim tarihi: 29.10.2016
 52. İHH Nepal’de insani yardım dağıtımlarına başladı. Erişim tarihi: 29.10.2016
 53. Gönüllü doktorlarımız Haiti’de. Erişim tarihi: 29.10.2016
 54. İHH ekipleri deprem bölgesine hareket etti. 31.10.2016
 55. Van Depremi, HaberTürk. 31.10.2016
 56. İHH'dan Van depremi raporu, TimeTurk. 31.10.2016
 57. Van-Erciş Deprem Raporu, 31.10.2016
 58. İHH ve IICO'dan Van'daki 64 aileye konut, Hürriyet. 31.10.2016
 59. Ateş altındaki Suriye halkının yaşam mücadelesi, YouTube. 31.10.2016
 60. Suriye Mülteci Kampları, YouTube. 31.10.2016
 61. İnsani Yardım "Suriye", YouTube. 31.10.2016
 62. İslam alimleri Suriyelilerin eğitim problemlerinin çözümü için toplandı. 31.10.2016
 63. STK'lar Suriye için Londra’da toplandı. 31.10.2016
 64. Suriye çalışmaları, İHH. 31.10.2016
 65. İHH'dan Suriye'ye 10 bin kişilik konteyner kent. YeniŞafak. 31.10.2016
 66. İHH'dan Suriye'ye konteyner kent. AA. 31.10.2016
 67. Tarihi Süreç İçerisinde Misyonerlik ve Misyonerlerin Yetim Faaliyetleri, İNSAMER. 08.11.2016
 68. 1 2 Yetim, İHH. 08.11.2016
 69. Patani'de 2 yetimhane daha açıldı, 08.11.2016
 70. İHH'dan Etiyopya'da 'Barbaros' adına yetim merkezi, TimeTurk. 08.11.2016
 71. Yetimhaneler, İHH. 08.11.2016
 72. Suriyeli kimsesiz çocuklar için yaşam merkezi haberi, AA. 09.11.2016
 73. Suriyeli yetim çocuklar için yaşam merkezi yapılıyor haberi, Hürriyet. 09.11.2016
 74. RAF & İHH Çocuk Yaşam Merkezi. 09.11.2016
 75. 5. İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Konferansı haberi. 08.11.2016
 76. Resolutions on Humanitarian Affairs Adopted by The Fortieth Session of The Council of Foreign Ministers, s6, m21. 08.11.2016
 77. İHH'nın 'Dünya Yetimler Günü' teklifi kabul edildi. TimeTurk. 08.11.2016
 78. OIC General Secretariat Calls on Member States and Humanitarian Organizations to Commemorate Orphan’s Day. 08.11.2016
 79. Şafak Altun, Rüşvet'ten Özelleştirme'ye yolsuzluğun 100 yıllık tarihi, Agorakitaplığı, 2004, ISBN 975-8829-51-3, s. 259.
 80. "'Siz gördükçe, Sudanlılar da görüyor'". Zaman. 31 Mart 2010. 14 Mart 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20120314013756/http://www.zaman.com.tr/haber.do?haberno=967812. Erişim tarihi: 24 Haziran 2010.
 81. "Afrika katarakt projesi". Hürriyet. 18 Ekim 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20121018021018/http://www.hurriyet.com.tr/saglik/8585363.asp?m=1. Erişim tarihi: 24 Haziran 2010.
 82. Adlı, Ayşe (7 Nisan 2008). "Sudan'da katarakt operasyonu". Aksiyon 696. http://www.aksiyon.com.tr:8080/aksiyon/haber-15649-34-sudanda-katarakt-operasyonu.html. Erişim tarihi: 24 Haziran 2010.
 83. Deaths as Israeli forces storm Gaza aid ship, BBC. 09.11.2016
 84. İsrail ‘uluslararası suları’ kabul etti, Hürriyet. 09.11.2016
 85. Rotamız Filistin Yükümüz İnsani Yardım Filosu Özet Raporu. 09.11.2016
 86. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi (İHK-HRC). 09.11.2016
 87. İsrailli yönetici ve askerler Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde yargılanacak, Hürriyet. 09.11.2016
 88. Mavi Marmara uluslararası ceza mahkemesine taşındı, Milliyet. 09.11.2016
 89. Mavi Marmara, İHH. 09.11.2016
 90. "Rusya BM uyarısına rağmen Halep'i bombalıyor." EuroNews. Erişim tarihi: 27.12.2016
 91. "Tahliyeler sonlanana kadar buradayız." TimeTurk. Erişim tarihi: 27.12.2016
 92. "İHH’dan ‘Halep’e Yol Açın’ Kampanyası" AmerikanınSesi. Erişim tarihi: 27.12.2016
 93. "Halep’e Yol Açın konvoyu sınırda." İHH. Erişim tarihi: 27.12.2016
 94. T.C. Cumhurbaşkanlığı 26.12.2016 tarihli basın açıklaması. Erişim tarihi: 27.12.2016
 95. "Halep'te Türkiye ve Rusya'nın arabuluculuğundan memnunuz." SputnikNews. Erişim tarihi: 27.12.2016
 96. "UN thanks Turkey, IHH over East Aleppo evacuation." YeniŞafak. Erişim tarihi: 27.12.2016
 97. İHH / 2010 Yılı Ramazan Çalışması!. 06.07.2010, http://www.xing.com/net/turkbiz/son-haberler-209060/ihh-2010-y%C4%B1l%C4%B1-ramazan-cal%C4%B1smas%C4%B1-31106669/
 98. İHH'den Darfur'a Ramazan yardımı, http://zaman.com.tr/haber.do?haberno=885275
 99. Etiyopya'ya İHH ile Ramazan bereketi/ FOTO, http://www.dunyabulteni.net/news_detail.php?id=126065
 100. ZANZİBAR’DA yardım sevinci, http://www.turkiyegazetesi.com.tr/haberdetay.aspx?haberid=458359
 101. "Türk yardım gönüllüleri de Pakistan'a koştu". Dünya Bülteni. 20 Ağustos 2010. http://dunyabulteni.net/news_detail.php?id=125252. Erişim tarihi: 20 Ağustos 2010.
 102. "Pakistan'a yardım yapmak isteyenler için". Dünya Bülteni. 20 Ağustos 2010. 20 Ağustos 2010 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20100820232639/http://www.dunyabulteni.net:80/news_detail.php?id=125875. Erişim tarihi: 20 Ağustos 2010.
 103. "Pakistan'da 30 milyon insan yardım bekliyor". Dünya Bülteni. 18 Ağustos 2010. 22 Ağustos 2010 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20100822155003/http://www.dunyabulteni.net:80/news_detail.php?id=125600. Erişim tarihi: 18 Ağustos 2010.
 104. 1 2 "İHH: Pakistan´a derhal yardım edilmeli". Ekonorm. 18 Ağustos 2010. http://www.ekonorm.com/haber/guncel/136448/ihh_pakistan_a_derhal_yardim_edilmeli/. Erişim tarihi: 18 Ağustos 2010.
 105. "Pakistan için Bursa'da yardım eli". Bursa Haber. 26 Ağustos 2010. 27 Ağustos 2010 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20100827105829/http://www.bursahaber.com.tr:80/pakistan-icin-bursada-yardim-eli.htm. Erişim tarihi: 26 Ağustos 2010.
 106. "İHH yardım treni Pakistan yolunda". Vakit Haber. 28 Ağustos 2010. 2 Aralık 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20121202013449/http://www.vakithaber.com/haber.php?haber_id=30820. Erişim tarihi: 28 Ağustos 2010.
 107. "İHH, Pakistan’a trenden sonra uçak gönderdi". Dünya Bülteni. 30 Ağustos 2010. 2 Eylül 2010 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20100902080831/http://www.dunyabulteni.net:80/news_detail.php?id=127054. Erişim tarihi: 30 Ağustos 2010.
 108. Açe Barış Kapısı; Adil Yurtkuran (2. Baskı 2009) İstanbul, ISBN 975-7105-79-1
 109. Yılmaz, Murat; Kosova Bağımsızlık Yolunda, İstanbul, 2007 sf. 129
 110. http://www.haber7.com/haber/20110506/IHHdan-Gazzeye-dev-cikarma.php
 111. Frenkel, Sheera (14 Eylül 2012). http://www.thetimes.co.uk/tto/news/world/middleeast/article3537789.ece "Brotherhood 'buying influence with arms The Times. Erişim tarihi: 19 Ekim 2012.
 112. Hürriyet http://www.hurriyet.com.tr/gundem/25489517.asp Erişim Tarihi: 2 Ocak 2014
 113. Radikal http://www.radikal.com.tr/turkiye/hatayda_silah_dolu_tir_iddiasi-1168891 Erişim Tarihi: 2 Ocak 2014

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 12/27/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.