İşletme yönetimi

İşletme yönetimi, bir işletmenin yönetimidir.[1] İş operasyonlarını kontrol ve denetlemenin tüm yönlerini içerir. Yönetim ve liderlik açısından muhasebe, finans, proje yönetimi ve pazarlamayı içeren alanları da kapsar. Henri Fayol (1841-1925), yöneticinin bu "işlevlerini" "idarenin beş öğesi" olarak tanımlamıştır.[2]

Akademik dereceler

Kaynakça

Ayrıca bakınız

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.