İşkembe

İşkembe, otçul hayvanların yedikleri otlarda bulunan selülozun sindirilmesi oldukça zordur.[1] Bu sindirimi sağlamak için geviş getiren otçul memelilerin mideleri dört farklı kısımdan, odadan, oluşur ve her oda kendi enzimleriyle sindirimi gerçekleştirir. İlki işkembe olmak üzere bu dört oda sırasıyla işkembe (rumen), börkenek (reticulum), kırkbayır (omasum) ve şirden (abomasum) olarak isimlendirilir.[2]

İşkembe

Kaynakça

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.