İş ekonomisi

İşletme ekonomisi, uygulamalı ekonomide bir alandır. Firmaların emek, sermaye ve ürün piyasaları ile ilişkileri, organizasyonel yapıların çeşitliliğine katkıda bulunan faktörleri analiz etmek için ekonomik teori ve nicel yöntemleri kullanır. Business Economics dergisinde bu, "işlerinde ekonomi uygulayan insanlar için pratik bilgiler" olarak ifade edildi.[1]

İşletme ekonomisi, geleneksel ekonominin ayrılmaz bir parçasıdır ve ekonomik kavramların gerçek iş durumlarına bir uzantısıdır. Yönetsel karar verme ve yönetim tarafından ileriye dönük planlama aracı anlamında uygulamalı bir bilimdir.[2] Başka bir deyişle, işletme ekonomisi, ekonomi teorisinin işletme yönetimine uygulanmasıyla ilgilenir. İşletme ekonomisi, iki kategoride mikro ekonomiye dayanır: pozitif ve normatif.[3]

Kaynakça

Ayrıca bakınız

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.