İş Yatırım

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş., portföy yönetimi, varlık yönetimi, yatırım ortaklığı ve girişim sermayesi alanlarında hizmet veren bir şirkettir. İş Yatırım'ın merkezi Londra'da yer alan ve sermayesinin tamamına sahip olduğu Maxis Investments Ltd. unvanlı bir aracı kurum iştiraki de bulunmaktadır.

İş Yatırım
Kuruluş 18 Aralık 1996
Genel merkezi
Kilit kişiler Rıza Kutlusoy (Genel Müdür), İlhami Koç (Yön. Kur. Baş.)
Çalışan sayısı 405
Website http://www.isyatirim.com.tr/

Sekizi İstanbul (Ataşehir, Güneşli, Kalamış, Levent, Maslak, Nişantaşı, Taksim, Yeşilyurt), üçü Ankara'da (Ankara, Anadolu, Başkent) ve üçü İzmir'de (İzmir, Ege, 9 Eylül) olmak üzere, Adana, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep ve Kayseri ile beraber toplam 21 şubesi bulunmaktadır.[1]

Tarihçe/ Genel Bilgiler

2019 sonu itibarıyla 6,7 milyar TL aktif büyüklüğe ve 1.106,9 milyon TL özkaynak büyüklüğüne sahip olan İş Yatırım, yıllık %72,7 artışla 382,8 milyon TL konsolide net kâra ulaşırken %40 özkaynak kârlılığı elde etmiştir.

ISMEN kodu ile Mayıs 2007’den bu yana payları borsada işlem gören İş Yatırım’ın uzun vadeli ulusal kredi notu SAHA Rating tarafından “AA+”, kısa vadeli ulusal kredi notu ise A1+ olarak açıklanmıştır. Görünüm her iki vade için de stabildir.

İş Yatırım, kurumsal finansman alanında pay halka arzları, özel sektör borçlanma aracı ihraçları, birleşme ve devralmalar, yeniden yapılanma ve stratejik planlama konularını da içeren özel sektör danışmanlığı, proje finansmanı danışmanlığı ve girişim sermayesi danışmanlığından oluşan geniş bir hizmet yelpazesine sahiptir. İş Yatırım, kuruluşundan bugüne kadar gerçekleştirdiği 13,2 milyar TL (7,7 milyar ABD doları) büyüklüğündeki 32 adet pay halka arzı ile sektöründe lider konumdadır.

İş Yatırım, 2010 yılından bu yana 135 milyar TL’nin üzerinde işleme aracılık ettiği Özel Sektör Borçlanma Araçları (ÖSBA) piyasasındaki başarılarını, 21,3 milyar TL’lik işlem büyüklüğü ile 2019 yılında da sürdürmüş ve yıl sonu itibarıyla birincil piyasa aracılık işlemlerinde %10’un üzerinde pazar payına sahip olmuştur.

Şirket, 2019 yılında tamamlanan 5 işlemle beraber, 2000 yılından beri gerçekleştirdiği toplam 12,8 milyar ABD dolarının üzerinde büyüklüğe sahip 154 adet birleşme ve devralma işlemi ile sektördeki lider konumunu sürdürmektedir.[1]

Faaliyet Alanları

Yatırım Danışmanlığı

Yatırım danışmanları, yurtiçi ve yurtdışı piyasaların yanı sıra Araştırma ekibi ile koordineli çalışarak, Analist ve Trader’ların analiz ve beklentilerini değerlendirdikten sonra müşterilerine özel yatırım önerilerine dönüştürmektedir.[2]

Kurumsal Finansman

İş Yatırım, ​​​​​​​​​​​​​​​​​​İş Banka​sı kültürünün getirdiği piyasa yapıcılığı ve öncü olma misyonunu devam ettirerek, faaliyet gösterdiği alanlarda müşt​erilerinin ihtiyaçlarına uygun olarak yenilikçi çözümler üretmekte; sektörünün en g​eniş kadrosu ve ürün yelpazesi ile müşterilerinin tüm yatırım bankacılığı hizmetlerini tek adresten almala​rını sağlamakta ve kurduğu uzun dönemli ilişkileri müşteri memnuniyeti ile pekiştirerek sürdürmektedir.​​[3]

Portföy Yönetimi

Özel portföy yönetimi grupları, yatırımların risk tercihlerine göre, portföy gruplarında değerlendirildiği yönetim şeklidir.[4]

Hisse Senedi (Pay) Piyasası

Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda farklı sektörlerden şirketlerin payları, rüçhan hakkı kuponları, borsa yatırım fonları, varyantlar ve sertifikalar işlem görmektedir. Bir şirketin paylarının Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda işlem görebilmesi için yatırımcılara çağrı ve ilan yoluyla satışı yapılarak halka arz edilmelidir. Şirketler finansman kaynağı, likidite, kurumsallaşma, tanıtım ve itibar sağlamak amacıyla halka açılırlar.[5]

Halka Arz Süreci

 • Borsa İstanbul ve SPK'ya Müracaat
 • Borsa İstanbul ve SPK Uzmanlarınca Şirket İncelemesi
 • Halka Arz İzahnamesinin Onaylanması
 • Halka Arz ve Talep Toplama
 • Borsa'da İşlem Görmeye Başlaması

Halka arza katılırken; halka arz edilen şirketin izahnamesi, araştırma raporları, fiyat tespit raporu ve finansal tabloları dikkatle analiz edilmeli, şirketin sektöründeki itibarı, ortaklık yapısı ve yönetim kadrosu değerlendirilmelidir.  Halka arzda toplanan kaynağın nasıl değerlendirileceğine ve temettü politikasına dikkat edilerek, sektöründe öncü, yatırımları güçlü, mali performansı istikrarlı şirket hisseleri tercih edilmelidir. Şirketin paylarının değeri ikincil piyasa içerisinde belirlenir. Şirketin karlılık sağlayacağını düşünen yatırımcılar, şirket paylarını satın alarak şirkete ortak olurlar. Ayrıca Şirketin yıllık karı üzerinden nakit ve/veya bedelsiz pay şeklinde temettü alma imkânı elde edebilirler.

Halka Arza Katılmanın Avantajları:

 • Fiyat Avantajı
 • Yatırım Çeşitliliği
 • Risk ve Getiri Değişkenliği
 • Devamlı ve Zamanında Bilgi Akışı
 • Gözetim, Denetim ve İzleme Ortamında Likidite İmkânı.[5]

VİOP (Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası)

Borsa İstanbul (BIST) Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP), ekonomik veya finansal göstergeler ile sermaye piyasası araçları üzerine düzenlenmiş vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile diğer türev araçların elektronik ortamda alınıp satılabileceği bir piyasadır. VİOP Vadeli İşlemler Ana Pazarında vadeli işlem sözleşmeleri (futures) işlem görür. Vadeli işlem sözleşmeleri, belirli bir vadede, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte dayanak varlığı alma veya satma yükümlülüğü veren sözleşmelerdir. Fiyat değişikliği konusunda risk almaya istekli ve yapmış olduğu mali yatırımları hedge etmek isteyen yatırımcılar bu piyasalarda işlem yapabilirler. Vadeli İşlemlerin Sözleşme büyüklüğü ve vade, sözleşme türüne göre belirlenmektedir. Yatırımcının işlem yapmak için yatırmak zorunda olduğu başlangıç teminatı her sözleşme türü için ayrıdır. Pozisyonunu kapatmak isteyen yatırımcılar vade sonuna kadar beklemek zorunda değildir.​ Vadeden önce ters işlem yaparak pozisyonunu kısmen ya da tamamen kapatabilirler. Dünyada birçok organize vadeli işlem pazarında olduğu gibi VİOP’ta da fiziki teslimat yerine nakdi uzlaşma yöntemi uygulanmaktadır.[6]

İş Varant (Varant Piyasası)

Varantlar yatırımcıya, dayanak varlığı önceden belirlenen bir fiyattan belirli bir tarihte alma ya da satma hakkı veren ve bu hakkın nakit uzlaşı ile kullanıldığı menkul kıymet niteliğindeki sermaye araçlarıdır. Diğer bir deyişle varant, menkul kıymet haline getirilmiş opsiyonlardır. Varantlar yatırımcıya bir hak verirken yükümlülük getirmez.[7]

TradeMaster

İş Yatırım tarafından geliştirilen yatırımcıların internet erişimi olan her yerden, hesapları ile ilgili her türlü bilgiye ulaşmalarına ve anlık piyasa verilerini inceleyerek BİST Hisse Senetleri Piyasası’nda, Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası’nda (VİOP) işlem gören kontrat, hisse senetleri ve varantlar gibi yatırım araçları; ayrıca New York, Chicago, Londra, Frankfurt, Tokyo gibi birçok hisse senedi ve vadeli emtia borsasında işlem yapmalarına olanak sağlayan elektronik alım-satım platformudur [8]

TradeMaster FX ise yurt içi-yurt dışı borsalar ve kaldıraçlı döviz alım-satım (FOREKS) piyasalarında TL, $, €, £, ¥ gibi farklı döviz pariteleri ve altında kaldıraçlı spot işlemlerinin yapıldığı elektronik alım-satım platformudur.

Ortaklık Yapısı

İş Yatırım’ın hisselerinin

 • % 66,65'i İş Bankası’na
 • % 2,43’ü İş Factoring Finansman Hizmetleri A.Ş’ye
 • % 2,43’ü İş Finansal Kiralama A.Ş’ye
 • % 0,17’si Camiş Yatırım Holding’e aittir.
 • % 29,32’si Halka Arz edilmiştir.

Sermaye Ortaklıkları

 • Maxis Securities Ltd. [www.maxissecurities.co.uk]
 • Camis Menkul Degerler A.Ş [www.camismenkul.com.tr]
 • Efes Varlık Yönetimi A.Ş [www.efesvarlik.com.tr]
 • İş Portföy Yönetimi A.Ş [www.isportfoy.com.tr]
 • İş Yatırım Ortaklıgı A.Ş [www.isyatort.com.tr]
 • İş Girisim Sermayesi A.Ş [www.isgirisim.com.tr]
 • Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş [www.vob.org.tr]

İlkler

İş Yatırım, çok sayıda ilke de imza atmıştır;[9]

 • 2011 Dayanak varlığı Türk Lirası-ABD Doları Döviz Kuru ile dayanak varlığı altın olan aracı kuruluş varantları çıkaran ilk Türk şirketi
 • 2011 Kurumsal yönetim derecelendirme notuna sahip sektör temsilcisi
 • 2010 Aracı kuruluş varantı çıkaran ilk Türk şirketi
 • 2010 BİST’de İlk yabancı şirket halka arzı; DO&CO
 • 2008 İlk hedge fon; İş Yatırım Serbest Yatırım Fonu
 • 2008 Kredi derecelendirme notuna sahiip ilk sektör temsilcisi
 • 2000 Bankamatik ile ilk hakla arz
 • 1999 İnternette ilk halka arz
 • 1993 İlk A Tipi Fon
 • 1990 İlk on-line menkul kıymet alım satımı
 • 1988 Halka arz yolu ile ilk özelleştirme; Teletaş
 • 1987 İlk Yatırım Fonu
 • 1974 İlk Menkul Kıymet birimi

Ödüller

 • 2003 Capital Dergisi tarafından “Türkiye'nin En Beğenilen Aracı Kurumu” seçildi.
 • 2004 Capital Dergisi tarafından “Türkiye'nin En Beğenilen Aracı Kurumu” seçildi.
 • 2005 Capital Dergisi tarafından “Türkiye'nin En Beğenilen Aracı Kurumu” seçildi.
 • 2007 Euromoney Mükemmellik Ödülleri 2007 “En İyi Aracı Kurum” ödülünü aldı.[10]
 • 2008 Capital Dergisi tarafından “Türkiye'nin En Beğenilen Aracı Kurumu” seçildi.[11]
 • 2008 Euromoney Mükemmellik Ödülleri 2008 “En İyi Aracı Kurum” ödülünü aldı.[11]
 • 2009 Capital Dergisi tarafından Türkiye'nin En Beğenilen Aracı Kurumu seçildi.
 • 2009 B&D işlemlerindeki performansı ile Euromoney Mükemmellik Ödülleri 2009 “En İyi Birleşme Devralma Danışmanı” ödülünü aldı.[12]
 • 2010 Capital Dergisi tarafından “Türkiye'nin En Beğenilen Aracı Kurumu” seçildi.[13]
 • 2010 Euromoney Mükemmellik Ödülleri 2010 “Türkiye’nin En İyi Yatırım Bankası” ödülünü aldı.[14]
 • 2010 BİST 25. Yıl “Hisse Senetlerinde En Çok İşlem Hacmine Sahip Kuruluş” ödülüne layık görüldü.
 • 2010 FT/mergermarket tarafından düzenlenen European M&A Awards 2010'da, Türkiye’de Yılın Finansal Birleşme ve Devralma Danışmanı seçildi.[15]
 • 2011 Capital Dergisi tarafından “Türkiye'nin En Beğenilen Aracı Kurumu” seçildi.
 • 2011 EMEA Finance tarafından gerçekleştirilen Avrupa Bankacılık Ödülleri/ Europe Banking Awards 2010 ödüllerinde “Best Investment Bank in Turkey/ Türkiye’nin En İyi Yatırım Bankası” seçildi [16]
 • 2011 Euromoney Mükemmellik Ödülleri 2011 “Türkiye’nin En İyi Yatırım Bankası” ödülünü aldı.[17]
 • 2011 İş Yatırım 2010 yılı faaliyet raporu League of American Communications Professionals tarafından verilen 2011 Spotlight Awards, Global Communications Competition- Financial&Insurance Services kategorisinde gümüş ödüle layık görüldü.[18]
 • 2011 Kurumsal Yönetim Ödülleri’nde “En İyi Yönetim Kurulu” kategorisinde en yüksek nota sahip şirket olarak ödüle layık görüldü.[19]
 • 2012 Euromoney Mükemmellik Ödülleri 2012 “Türkiye’nin En İyi Yatırım Bankası” ödülünü aldı.
 • 2012 EMEA Finance tarafından gerçekleştirilen Avrupa Bankacılık Ödülleri/ Europe Banking Awards 2012 ödüllerinde “Best Investment Bank in Turkey/ Türkiye’nin En İyi Yatırım Bankası” ve "Best Broker/En iyi Aracı" seçildi.
 • 2012 Etik Değerler Merkezi Derneği tarafından gerçekleştirilen, Türkiye’nin ilk etik ödülü olan ETİKA 2012 Türkiye Etik Ödülleri’nde, bu ödüle layık görülen 18 şirketten biri oldu.
 • 2012 Capital Dergisi tarafından “Türkiye'nin En Beğenilen Aracı Kurumu” seçildi.
 • 2013 Euromoney Mükemmellik Ödülleri 2013 “Türkiye’nin En İyi Yatırım Bankası” ödülünü aldı.
 • 2013 EMEA Finance tarafından gerçekleştirilen Avrupa Bankacılık Ödülleri/ Europe Banking Awards 2013 ödüllerinde “Best Investment Bank in Turkey/ Türkiye’nin En İyi Yatırım Bankası” ve "Best Broker/En iyi Aracı" seçildi.
 • 2013 Capital Dergisi tarafından “Türkiye'nin En Beğenilen Aracı Kurumu” seçildi.
 • 2013 Etik Değerler Merkezi Derneği tarafından gerçekleştirilen ETİKA 2013 Türkiye Etik Ödülleri’nde, bu ödüle layık görülen şirketlerden biri oldu.

Ayrıca bakınız

Dış bağlantılar

Kaynakça

 1. "Kısaca İş Yatırım | İş Yatırım". www.isyatirim.com.tr. 6 Haziran 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 2 Ekim 2020.
 2. "Yatırım Danışmanlığı - Birikiminiz Burada İşlesin! | İş Yatırım". www.isyatirim.com.tr. 23 Haziran 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 2 Ekim 2020.
 3. "Kurumsal Finansman Hakkında - İş Yatırım". www.isyatirim.com.tr. 23 Haziran 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 2 Ekim 2020.
 4. "Portföy Yönetimi | İş Yatırım". www.isyatirim.com.tr. 23 Haziran 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 2 Ekim 2020.
 5. "Pay Piyasası | İş Yatırım". www.isyatirim.com.tr. 23 Haziran 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 2 Ekim 2020.
 6. "VİOP - Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası | İş Yatırım". www.isyatirim.com.tr. 23 Haziran 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 2 Ekim 2020.
 7. "Varant Nedir?". İş Varant. 17 Nisan 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi.
 8. "Arşivlenmiş kopya". 13 Kasım 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Mart 2015.
 9. http://www.isyatirim.com.tr/wwa_about.aspx
 10. "Arşivlenmiş kopya". 4 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Mart 2015.
 11. "Arşivlenmiş kopya". 4 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Mart 2015.
 12. "Arşivlenmiş kopya". 4 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Mart 2015.
 13. "Arşivlenmiş kopya". 9 Eylül 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Mart 2015.
 14. http://www.euromoney.com/Article/2625616/2010-Central-and-Eastern-Europe-Awards-forexcellence-By-country.html#TURKEY
 15. http://www.mergermarket.com/pdf/European-MA-Awards-winners-2010-press-release-FINAL.pdf
 16. "Arşivlenmiş kopya". 4 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Mart 2015.
 17. "Arşivlenmiş kopya". 4 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Mart 2015.
 18. http://www.lacp.com/2011spotlight/annual-reports-financials.htm
 19. http://www.tkyd.org/tr/content.asp?PID=%7B58127EE0-EE80-4AC2-885F-C44856774083%7D
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.