İğne

İğne sözcüğü ile şunlardan biri kastedilmiş olabilir:

Tekstil

  • Dikiş iğnesi: Dikiş dikmeye yarayan, ince, ucu sivri, bir ucunda iplik geçecek deliği bulunan çelik araç
  • Toplu iğne: İki şeyi birbirine tutturmaya yarayan ince, uzun, ucu sivri, metal araç.
  • Çengelli iğne: Elips şeklinde, sivri ucu kapalı ucunun altına girip kilitlenen ve nesneleri birbirine iliştirmeye yarayan alet.

Aksesuar

  • Kravat iğnesi: Kravat üzerine süs olarak takılan iğneli takı.
  • Altındaki çengelli veya toplu iğneyle tutturulan süs eşyası.

Biyoloji

  • Böcek iğnesi: Arı, akrep gibi bazı böceklerde bulunan savunma organı.
  • İğne (botanik): Bitkilerde yumurtacıkla tepecik arasındaki sapçık.

Tıp

  • Şırınga: Kaslar veya damar yoluyla vücuda sıvı bir ilacı vermek için kullanılan araç.
  • Aşı: Hastalıklara karşı zerk yoluyla vücuda verilen ilaç ve vücuda zerk yoluyle ilaç verme işi.

Diğer

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.