İçalgı

İçalgı, Propriyosepsiyon ya da Özduyum beynin ve bedenin farklı parçalarının birbirine ve ortama kıyasla nerede konumlandığını ve nasıl hareket ettiğini bilmesini sağlayan duyudur.[1] Bazen "altıncı his" olarak da adlandırılır.[2] Eklemlerin boşluktaki pozisyonunu, konumunu, hareketini algılama duyusudur. Sinir-kas kontrolünün sağlanması için gerekli motor planlamaya ve kas refleksine katkıda bulunarak dinamik eklem stabilitesini sağlayan duyudur.[3]

Beyincik içalgının bilinçdışı yönlerini koordine etmekten büyük ölçüde sorumludur.

Kaynakça

  1. Mosby's Medical, Nursing & Allied Health Dictionary, Fourth Edition, Mosby-Year Book 1994, p. 1285
  2. Gandevia, Simon; Proske, Uwe (1 Eylül 2016). "Proprioception: The Sense Within". The Scientist. Erişim tarihi: 25 Temmuz 2018.
  3. Doç. Dr. Sultan Tarlacı, “Benlik” yazısı
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.