Ĉ

Ĉ veya ĉ, Esperanto yapay dilinin 4. harfi. Çe sesini simgeler. Ço şeklinde telaffûz edilir. Düzeltme imi (^) taşıyan bu harf yerine, cx kullanımı da kabul edilmektedir.

Latin alfabesi
Ĉĉ harfi
Ĉ ĉ
Ĉ ĉ

Ayrıca bakınız

Kaynakça

ISO temel Latin alfabesi
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz
Özel işaret almış C harfi
ĆćĈĉČčĊċÇçḈḉȻȼƇƈɕ
Şapka işaretini kullanan harfler

tarih paleografi türetimler diyakritik noktalama rakamlar harf listesi

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.