Üsküdar Üniversitesi

Üsküdar Üniversitesi
Slogan İnsanı Anlamaya Bir Adım Daha (Türkçe)
One step closer to understanding human nature (İngilizce)[1]
Kuruluş 2011
Tür Vakıf
Eğitim dil(ler)i Türkçe ve İngilizce
Rektör Prof. Dr. Nevzat Tarhan
Konum  Türkiye, İstanbul
Web sitesi uskudar.edu.tr

Üsküdar Üniversitesi, İnsani Değerler ve Ruh Sağlığı Vakfı tarafından 2011 yılında İstanbul'da kurulmuş bir vakıf üniversitesidir. Üniversitenin kurulmasına ilişkin karar 3 Mart 2011 tarihli ve 27863 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır.

Kuruluş Amacı

Davranış sağlığı ve bilimleri alanında özelleşerek dünya standartları üzerinde bilgi, proje ve akademik üretimde bulunmak, bu üretim için kaynak geliştirmek, işbirlikleri gerçekleştirmek ve nitelikli insan yetiştirmek.

Mütevelli Heyeti

Mütevelli Heyeti[2]
Kişi Ünvan
Ahmet Furkan TARHAN
Başkan
Prof. Dr. K. Nevzat TARHAN
Üye,Rektör
M.Fırat TARHAN
Üye
Mevlüde Vuslat BEKAROĞLU
Üye
Mustafa ATAŞ
Üye
Ramazan ÇELİK
Üye
Prof. Dr. Ali Yunus ÇENGEL
Üye
Adnan TANRIVERDİ
Üye
Yrd. Doç. Dr. M. Said CEYHAN
Üye

Senato

Senato[3]
Kişi Ünvan
Prof. Dr. Nevzat TARHAN
Rektör
Prof. Dr. Mehmet ZELKA
Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Muhsin KONUK
Rektör Yardımcısı, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü, Sosyal Bilimleri Enstitüsü Müdürü
Prof. Dr. Sevil ATASOY
Rektör Yardımcısı
Prof.Dr. Hasan BACANLI
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Nazife GÜNGÖR
İletişim Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Selahattin GÜLTEKİN
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı
Prof. Haydar SUR
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdür V.
Prof. Dr. Elif ERHAN
Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü Müdürü
Prof. Dr. Besti ÜSTÜN
Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü
Prof. Dr. Mithat BAYDUR
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Temsilcisi
Prof. Dr. Tayfun UZBAY
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Temsilcisi
Prof. Dr. Arif Aktuğ ERTEKİN
Sağlık Bilimleri Fakültesi Temsilcisi
Doç. Dr. İsmail Arda ODABAŞI
İletişim Fakültesi Temsilcisi

Rektörlük

Rektörlük[4]
Kişi Ünvan
Prof. Dr. Nevzat TARHAN
Kurucu Rektör
Prof. Dr. Sevil ATASOY
Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Mehmet ZELKA
Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Muhsin KONUK
Rektör Yardımcısı
Doç. Dr. Merve KAVAKÇI
Rektör Danışmanı
Halide İNCEKARA
Rektör Danışmanı (Projelerden Sorumlu)
Selçuk UYSALER
Genel Sekreter

Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu[5]
Kişi Ünvan
Prof. Dr. Nevzat TARHAN
Rektör
Prof. Haydar SUR
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı
Prof.Dr. Hasan BACANLI
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Selahattin GÜLTEKİN
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. NAZİFE GÜNGÖR
İletişim Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Hüsnü ERKMEN
Üye
Prof. Dr. Nesrin DİLBAZ
Üye
Prof. Dr. A.Oğuz TANRIDAĞ
Üye

Üsküdar Üniversitesi Akademik Danışma Kurulu

Danışma Kurulu[6]
Kişi
Prof. Dr. Dean SALISBURY - ABD
Prof. Dr. Oliver POGARELL - ALMANYA
Prof. Dr. Eric SELLERS - ABD
Prof. Dr. Norman MOORE - ABD
Prof. Dr. Silvana GALDERISI - İTALYA
Prof. Dr. Nash BOUTROS - ABD
Prof. Dr. David S. CANTOR - ABD
Prof. Dr. Ivan BODIS-VVOLLNER - ABD
Prof. Dr. Pierre FLO R-HENRY - KANADA
Prof. Dr. Thomas KOENIG - İSVİÇRE
Prof. Dr. Lukasz KONOPKA - ABD
Prof. Dr. Armida MUCCI - İTALYA
Porf. Dr. Bernd SALETU - AVUSTURYA
Prof. Dr. Saul LEVIN - ABD
Prof. Dr. Marsel MESULAM - ABD

Öğrenci durumu

2015 yılı itibariyle, üniversitede 4 Fakülte, 1 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, 4 Enstitü, 24 lisans programı, 42 ön lisans programı, 14 Yüksek Lisans programı, 1 Doktora programı, 28 Araştırma Uygulama Merkezi, 33 Laboratuvar bulunmaktadır.

Üniversite 2015-2016 akademik yılında, 3791 lisans, 5089 ön lisans, 1157 yüksek lisans olmak üzere 10037 öğrenci bulunmaktadır. 2015 yılı itibariyle 1239 ön lisans, 389 yüksek lisans olmak üzere toplam 1628 mezun vermiştir.[7]

Akademik profil

Üsküdar Üniversitesi'nde 45 Profesör, 16 Doçent, 106 Yardımcı Doçent, 99 Öğretim Görevlisi , 34 Araştırma Görevlisi, 25 Okutman bulunmaktadır.[8]

Üniversite yapısı ve Fakülteler

Üsküdar Üniversitesi'nde 9 adet fakülte, meslek yüksek okulu ve enstitü bulunur. 4 Fakülte lisans eğitimi verir.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi[9]

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi[10]

Sağlık Bilimleri Fakültesi[11]

İletişim Fakültesi[12]

Meslek Yüksek Okulu[13]

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu

Enstitüler[14]

Fen Bilimleri Enstitüsü

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü[15]

Erasmus

Üsküdar Üniversitesi'nde Eramus[16] programı kapsamında 123 tane yurtdışı üniversite anlaşması bulunmaktadır.

Araştırma ve Laboratuvar

Üsküdar Üniversitesi bünyesinde 28 tane araştırma ve uygulama merkezi, 33 tane laboratuvar bulunmaktadır. 2014-2015 yılı içerisinde Uluslararası İndekslere giren yayın sayısı 113'tür. Toplam proje desteği ise 2.5 Milyon TL.[17]

Kütüphaneler

Üsküdar Üniversitesi bünyesinde 3 adet Kütüphane[18] bulunmaktadır. Bunlar: Altunizade Merkez Yerleşkesinde Nermin Tarhan Kütüphanesi, Üsküdar Çarşı Yerleşkesinde ise Müzeyyen Tarhan Kütüphanesi ve Yabancı Diller Yüksekokulu Kütüphanesi olmak üzere 2 adet kütüphane bulunmaktadır. Toplam 33.360 kaynak bulunmaktadır. Bunları 473 tanesi cd, 201 tanesi tez ve 50 tane anlaşmalı veritabanı bulunmaktadır.

Kütüphane çalışma alanları: Kuzey: 280 m2 / Çarşı: 307 m2

Öğrenci Konseyi

Öğrenci Konseyi,[19] üniversitelerde öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması ve geliştirilmesinde öğrenci haklarını gözeten, hiçbir siyasi akıma bağlı olmayan Rektörlüğe bağlı resmi bir birimdir.

Üsküdar Üniversitesi’nde öğrenci temsilcisi olan kişiler seçim yoluyla belirlenirler. Öğrenci temsilcileri bir araya gelerek fakülte öğrenci temsilciler kurullarını ve Ü.Ü Öğrenci Konseyi’ni oluştururlar. Bu birimlerin amacı, üniversite sorunlarını incelemek, eğitim, araştırma ve öğrenci hizmetlerinde çözüme yönelik araştırma ve değerlendirme yapmak, elde edilen sonuçları ilgili birimlere sunmak ve bunların takipçisi olmaktır.

Görevleri:

Öğrenci Kulüpleri

Üsküdar Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri [20]

Spor

2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında Üsküdar Üniversitesi'nin katıldığı üniversiteler arası yapılan müsabakalarda ;[21]

2015-2016 eğitim öğretim yılında Bayan Voleybol ve Erkek Basketbol Takımları Üsküdar Üniversitesini temsil edeceklerdir.

Müzik

Üsküdar Üniversitesi müzik faaliyetleri öğrenci kulüpleri tarafından yürütülmektedir.

Çözüm Merkezi

Çözüm Merkezinin amacı,[22] Üsküdar Üniversitesi öğrencileri, personel ve diğer başvuran kişilerin Üsküdar Üniversitesi ile sorun yaşadığını düşündüğü tüm konularda, güvenilir ve kolay ulaşılabilir bir yönetim anlayışı ile sonuç odaklı çalışmaktır.

Çözüm Merkezi, başvuran herkesi Üniversite ile ilgili bütün işlerinde en kısa sürede en doğru sonuca ulaştıran, o anda çözülemeyen problemler için ise, sorun ve önerileri başvuran adına takip eden bir birimdir.

Engelsiz Öğrenci Birimi

Engelsiz Öğrenci Birimi,[23] Üsküdar Üniversitesi'nde öğrenim gören ve herhangi bir engeli nedeniyle özel ihtiyaçları bulunan öğrencilerin üniversite tarafından tüm olanaklara diğer öğrenciler kadar rahat ulaşabilmelerini sağlamaya yönelik çalışmalar yapmakla görevlidir. Üsküdar Üniversitesi Engelli Öğrenciler Birimi Yönetimi Üsküdar Üniversitesi Rektörü tarafından bir Rektör Yardımcısı sorumluluğunda, engelli öğrencilerin akademik, idari, fiziksel, psikolojik barınma ve sosyal alanlarla ilgili ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu ihtiyaçların karşılanması için yapılması gerekenleri belirleyip, yapılacak çalışmaları planlamak, uygulamak, geliştirmek ve yapılan çalışmaların sonuçlarını değerlendirmek üzere oluşturulmuştur. Engelsiz Öğrenci Biriminin çalışma usul ve esasları, Yükseköğretim Kurumları Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliğinin 8. maddesine göre hazırlanmıştır. Engelsiz Öğrenci Biriminin başkanlığı Prof.Dr. Sevil Atasoy (Rektör Yardımcısı) yürütmektedir. Ayrıca Engelsiz Öğrenci Biriminin yürüttüğü Engel savar adlı bir program ile ilk olma özelliğine sahiptir.

Kaynakça

 1. http://uskudar.edu.tr/
 2. "Mütevelli Heyeti". uskudar.edu.tr. 4 Mayıs 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160504121047/http://www.uskudar.edu.tr/tr/sayfa/6/mutevelli-heyeti. Erişim tarihi: 19.11.2015.
 3. "Senato". uskudar.edu.tr. 5 Mayıs 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160505003011/http://www.uskudar.edu.tr/tr/sayfa/7/senato. Erişim tarihi: 02.03.2016.
 4. "Rektörlük". uskudar.edu.tr. 17 Ocak 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160117094124/http://www.uskudar.edu.tr:80/tr/sayfa/10/rektorluk. Erişim tarihi: 19.11.2015.
 5. "Yönetim Kurulu". uskudar.edu.tr. 5 Mayıs 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160505005659/http://www.uskudar.edu.tr/tr/sayfa/8/yonetim-kurulu. Erişim tarihi: 02.03.2016.
 6. "Danışma Kurulu". uskudar.edu.tr. 5 Mayıs 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160505005635/http://www.uskudar.edu.tr/tr/sayfa/9/danisma-kurulu. Erişim tarihi: 19.11.2015.
 7. "Öğrenci Durumu". uskudar.edu.tr. 22 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160322151913/http://uskudar.edu.tr/tr/sayfa/216/sayilarla-uskudar-universitesi. Erişim tarihi: 19.11.2015.
 8. "Akademik Profil". uskudar.edu.tr. 22 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160322151913/http://uskudar.edu.tr/tr/sayfa/216/sayilarla-uskudar-universitesi. Erişim tarihi: 19.11.2015.
 9. "Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi". uskudar.edu.tr. 22 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160322160659/http://mdbf.uskudar.edu.tr/. Erişim tarihi: 20.11.2015.
 10. "İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi". uskudar.edu.tr. 14 Ocak 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160114050132/http://itbf.uskudar.edu.tr:80/. Erişim tarihi: 20.11.2015.
 11. "Sağlık Bilimleri Fakültesi". uskudar.edu.tr. 22 Ocak 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160122092007/http://sbf.uskudar.edu.tr:80/. Erişim tarihi: 20.11.2015.
 12. "Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi". uskudar.edu.tr. 11 Ocak 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160111154048/http://if.uskudar.edu.tr:80/. Erişim tarihi: 20.11.2015.
 13. "Meslek Yüksek Okulu". uskudar.edu.tr. 17 Ocak 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160117093521/http://shmyo.uskudar.edu.tr:80/. Erişim tarihi: 20.11.2015.
 14. "Enstitüler". uskudar.edu.tr. 11 Ocak 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160111050951/http://enstitu.uskudar.edu.tr:80/. Erişim tarihi: 20.11.2015.
 15. "Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü". uskudar.edu.tr. 22 Nisan 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160422071336/http://tasavvuf.uskudar.edu.tr/. Erişim tarihi: 20.11.2015.
 16. "Erasmus". uskudar.edu.tr. 22 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160322151913/http://uskudar.edu.tr/tr/sayfa/216/sayilarla-uskudar-universitesi. Erişim tarihi: 19.11.2015.
 17. "Araştırma ve Laboratuvar". uskudar.edu.tr. 22 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160322151913/http://uskudar.edu.tr/tr/sayfa/216/sayilarla-uskudar-universitesi. Erişim tarihi: 19.11.2015.
 18. "Kütüphaneler". uskudar.edu.tr. 22 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160322151913/http://uskudar.edu.tr/tr/sayfa/216/sayilarla-uskudar-universitesi. Erişim tarihi: 19.11.2015.
 19. "Öğrenci Konseyi". uskudar.edu.tr. 24 Haziran 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160624103916/http://sks.uskudar.edu.tr/spor. Erişim tarihi: 19.11.2015.
 20. "Öğrenci Kulüpleri". uskudar.edu.tr. 26 Ocak 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160126183112/http://sks.uskudar.edu.tr:80/ogrenci-kulupleri. Erişim tarihi: 02.03.2016.
 21. "Spor". uskudar.edu.tr. 24 Haziran 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160624103916/http://sks.uskudar.edu.tr/spor. Erişim tarihi: 19.11.2015.
 22. "Çözüm Merkezi". uskudar.edu.tr. 24 Haziran 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160624144706/http://sks.uskudar.edu.tr/ogrenci-konseyi. Erişim tarihi: 19.11.2015.
 23. "Engelsiz Öğrenci Birimi". uskudar.edu.tr. 4 Şubat 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160204082719/http://sks.uskudar.edu.tr:80/hakkimizda-2. Erişim tarihi: 19.11.2015.

Ayrıca bakınız

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 9/13/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.