Üçüncü Ara Dönem

Üçüncü Ara Dönem Antik Mısır'da milattan önce 1075'ten 652 yılına kadar olan dönemi kapsayan, Yeni Krallık'tan klasik firavun döneminin çöküşüne kadar yaşanan dönemi ifade eden bir adlandırmadır.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.