Û

Şapkalı U, Türkçede Arapça, Kürtçe ve Farsça kökenli sözüklerin telaffuzunu düzeltmek için kullanılan harftir. Günümüz Türkçesinin yazı dilinde U harfi üzerindeki (^) imi yalnızca L ve K ünsüzlerinden önce ya da sonra kullanılır. Sükûnet, hükûmet, mahkûm, malûm, sükût gibi. Û harfiyle başlayan bir sözcük yoktur. Uzun okunması gereken diğer ünlüler için kullanılmaz. Nuriye ismi Nûriye olarak yazılamaz. Û û harfleri yazı dilinde kullanılsa da, resmî abecede yer almaz.

Latin alfabesi
Ûû harfi
Û û
Û û

Ayrıca bakınız

ISO temel Latin alfabesi
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz
Özel işaret almış U harfi
ÚúÙùŬŭÛûǓǔŮůÜüǗǘǛǜǙǚǕǖŰűŨũṸṹŲųŪūṺṻỦủȔȕȖȗƯưỨứỪừỮữỬửỰựỤụṲṳṶṷṴṵɄʉ
Şapka işaretini kullanan harfler

tarih paleografi türetimler diyakritik noktalama rakamlar harf listesi

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.