Özgür Masonlar Büyük Locası

Özgür Masonlar Büyük Locası

Özgür Masonlar Büyük Locası, tüm dünyada 1875 Lozan Konvanı ile, Gelenekçi Kesim ve Özgür Kesim olarak ikiye bölünen Masonluk'un Türkiye'deki Özgür Kesim temsilcisidir. Günümüzde 55 locası, 7 kente dağılmış toplam 9 hizmet binası ile çalışmalarını sürdürmektedir.[1]

Armalarında ortasında G harfi bulunan gönye ve pergelden oluşan işareti kullanırlar. G harfinin neyi simgelediğine ilişkin çeşitli yorumlar vardır. Bu yorumlardan biri; İngilizce "Tanrı" anlamına gelen "God" kelimesinin baş harfi olduğu, bir diğeri "Geometri" kelimesinin baş harfini simgelediğidir.

Tarihçe

1860’lara kadar Osmanlı topraklarında kurulan mason locaları yabancı obediyanslara bağlıdır. Bunların arasında Fransa, İtalya, İspanya ve İngiltere önceliklidir.

1861’de kurulan Süprem Konsey, Fransa’dan alınan patentlerle kurulmuştur.(Mısır Prensi Halim Paşaya verilen Halim Patentleri.)

Tüm dünyada masonluk, 1875 Lozan Konvanı ile, Gelenekçi Kesim ve Özgür Kesim olarak ikiye bölünmüş ve her ülkede bu yolda ayrışmalar yaşanmıştır. (Bugün, İngiltere ve Amerika’da Gelenekçi Masonluk, Kıta Avrupası’nda ise Özgür Masonluk ağırlıklı olarak varlığını sürdürmektedir.)

II. Abdülhamid döneminde uykuya giren ulusal masonluk 1909’da uyanmış ve Büyük Doğu kurulmuştur. Yine Fransa’dan alınan patente ek olarak Belçika, Lüksemburg ve Yunanistan’dan da patent alınmıştır. Tüm bu ülkeler ve patent ilişkileri, Türk Ulusal Masonluğu’nun “Özgür Masonluk” uyarınca oluşup çalıştığının açık kanıtlarıdır.

1932 A.M.I. İstanbul Konvanı’na katılan 28 ülkenin yetkilileri Özgür Masonluk ailesindendir.

1960’lı yılların ortasına kadar, tüm patent ilişkileri Türkiye’de Özgür Masonluğun varlığını kanıtlamaktadır.

1960’lı yılların ortalarında, bazı yöneticilerin de görev aldığı ve dinsel gelenekler uyarınca yapılan Konsekrasyon (kutsama) töreni ile Anglosakson Masonluğu benimsenmiş ve Türk Masonluğu Gelenekçi Kesim’e kaydırılmıştır.

1966’daki ayrılmanın özü, o tarihteki pek çok kardeş farkında olmasa da, bu iki somut ayrımdır.

1967’de Fransa Büyük Locası’ndan patent alan Özgür Masonlar Büyük Locası, 1989 tarihinde de Fransa Büyük Doğusu’ndan bir ikinci patent almıştır. Bunların her ikisi de Özgür Masonluk doğrultusundadır. Her iki patent de hiçbir kurumsal bağlılık ya da yönetsel bağımlılık içermemektedir.

Uluslararası ilişkiler

Özgür Masonlar Büyük Locası, üçlü kararname gereği almış olduğu yasal izinle, yaklaşık 15 yıldır yurt dışı ilişkilerini, CLIPSAS bünyesinde yer alan 52 Özgür Mason obediyansıyla sürdürmektedir. Batı Avrupa’nın önde gelen mason kuruluşlarının yer aldığı ve tüm dünyadaki özgür mason topluluklarının katıldığı bu platformda, ulusal ve kurumsal bağımsızlık mutlak olarak kabul edilmekte, sadece masonluğun gelişimi ve bunun sonuçlarının insanlığa yansıması için genel görüş paylaşımında bulunulmaktadır.

Bir başka görüş paylaşım ortamı olan Avrupa Mason Topluluğu’nda ise, Avrupa Birliği’ne üye ülkelerde nicelik ve nitelik olarak ağırlıklı olan, toplam 32 mason kuruluşu yer almaktadır.

Bakınız

Kaynakça

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 10/21/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.