Özgür Fransa

Özgür Fransa, II. Dünya Savaşı sırasında 23 Haziran 1940 tarihinde Fransa ile Almanya arasında imzalanan antlaşmanın ardından, İngilizlerin yardımıyla Londra'da kurulmuştur. Kuruluşun nedeni ise II. Dünya Savaşı'nda Fransa'nın Almanlar tarafından yenilgiye uğratılıp Fransa'nın %60'ının işgal edilmesidir. Kuruluştaki başkanı General Charles de Gaulle'dir.

Özgür Fransa Bayrağı
Özgür Fransa Kuvvetlerinin sembolü

Faaliyetleri

General Charles de Gaulle 18 Temmuz'da BBC'den Fransız halkına, Fransa'nın yenilmediğini, birleşip Almanları Fransa'dan atmak için mücadele edeceğini açıkladı. Harekât merkezi Meşale Harekatı'nın başarılı olması ile Londra'dan Cezayir'e taşıdı. Vichy Hükümeti'ne karşı uzlaşmaz bir tutum içindeydi. Normandiya Çıkarması'nda Müttefik güçler Fransa'ya kısa sürede hakim oldu ve Vichy Hükûmeti'ni yıktı. Fransa'da geçici başkanlık kuruldu. Başkanlığa General Charles de Gaulle seçildi. Paris halkı onları büyük bir sevinç ile karşıladı.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.