Özgül ısı

Özgül ısı, öz ısı ya da ısınma ısısı, C.G.S. birimleri sistemine göre bir maddenin 1 gramının sıcaklığını 1 , S.I. birimleri sistemine göreyse 1 kg.'ının sıcaklığını 1 arttırmak için gerekli olan ısı enerjisi miktarıdır.[1]

Öz ısı, maddenin bulunduğu fiziksel hâl, basınç ve sıcaklığa göre az da olsa değişkendir. Pratik uygulamalarda genellikle sabit olarak alınır. Öz ısı ölçümlerinin yanında hangi şartlar altında yapıldıkları da belirtilir.

Öz ısı birimi kullanılan birim sistemine göre; J/gK, J/goC veya Cal/goC vb. olur.

Öz ısı kavramını Joseph Black adlı bir fizikçi ve kimyacı ortaya koymuştur. Bu şahıs ısı ve sıcaklık kavramlarını da birbirinden ayırmıştır. Pierre Louis Dulong ve Alexis Therese Petit birlikte çalışmalar yaparak elementlerin özgül ısıları ile atom ağırlıklarının ters orantılı olduğunu bulmuşlardır. Bu yasa Dulong-Petit Yasası olarak adlandırılmıştır. Buna göre çoğu elementin atom ağırlıkları ile ısınma ısılarının çarpımı sabit bir sayı verir. Buna dayanarak atom ağırlığı bilinmeyen elementlerin yaklaşık atom ağırlığı hesaplanabilmiştir. Dulong ve Petit kanunu , hemen tüm elementlerde atomal ısının yaklaşık 26.4 J K. mol olmasına uygun düşmektedir.[1]

Maddenin adıÖz ısı (Cal/g°C)
Su1.00
Buz0.50
Zeytinyağı0.47
Naftalin0.41
Hidrojen0.41
Oksijen0.22
Bor0.58
Magnezyum0.26
Alüminyum0.217
Krom0.12
Manganez0.115
Demir0.115
Nikel0.110
Bakır0.1
Çinko0.095
Kripton0.074
Baryum0.045
Uranyum0.026
Cıva0.033
Gümüş0.056
Kurşun0.031
Bizmut0.294
Cam, kum0.15
Hava (sabit basınçta)0.23
Su buharı0.48
Kobalt0.107

Tabloda da görüldüğü üzere diğer elementlerin öz ısısı sudan daha azdır. Bunun sebebi ise suyun (H2O) iki ayrı elementten(H ve O) oluşmasıdır.[1]

Maddelerin ısınmalarındaki farklılıklar, maddelerin ayırt edici özelliklerinden biri olan öz ısı ile ilgilidir.[1]

Dış bağlantılar ve kaynakça

<references>

  1. "Fizikkulubu.net - Öz ısı makalesi". 1 Ocak 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 29 Ağustos 2011.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.