Özcülük

Özcülük (essentialism ya da temel esascılık), felsefede belli bir türe dahil her varlığın o türe ait niteliklere ya da özelliklere sahip olduğunu iddia eden bir akımdır. Bir başka deyişle, özcülük belli bir gruba ait belli özelliklerin grubun tümüne genellenerek, evrensel ve her tür bağlamdan bağımsız olarak varolduğunu savunmaktır. Herhangi bir felsefi görüşe bağlı değildir. Doğrudan bir eğitim hareketi olarak ortaya çıkmıştır.

Temsilcileri

  • William C. Bagley
  • Thomas Briggs
  • Frederick Breed
  • Kandel

İlkeleri

  1. Öğrenme zor bir iş ve uygulamadır. Eğitimde disiplinin öneminde ısrar eder.
  2. Eğitimde ilk adım, öğrenciden çok öğretmenle atılmalıdır. Öğretmeni eğitimin merkezi yapmıştır.
  3. Eğitimin esası, tayin edilen programın hazmedilmesidir. Eğitimin amacının çocuğun kendi kabiliyetlerini anlayacak duruma getirmektir.
  4. Çocuğun okula gitmesinin amacı bu dünyayı olduğu gibi tanımaktır.
  5. Eğitimin amacı hayatın bütünüyle ilgili bilgiler kazandırmaktır.

Ayrıca bakınız

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.