Özbekistan ekonomisi

Özbekistan ekonomisi

Taşkent'teki iş merkezleri
Derece 70. (SAGP, 2012)
Para birimi Özbekistan somu (UZS)
Mali yıl Takvim yılı
Ticaret organizasyonları BDT, EİT
İstatistikler
GSYİH 170.3 milyar $ (2014)
GSYİH büyüme %7 (reel, 2014 tah.)
Kişi başı GSYİH 5,600 $ (2014 tah.)
Sektörel GSYİH dağılımı tarım: %18.5; endüstri: %32; hizmet: %49.5 (2014 tah.)
Enflasyon (TÜFE) %12.1 (2014 tah.)
Yoksulluk sınırı
altındaki nüfus
%17
Gini katsayısı 36.8 (2003)
İşgücü 17.24 milyon (2013)
Sektörel işgücü dağılımı tarım 25.9%, endüstri 13.2%, hizmet 60.9% (2012 tah.)
İşsizlik %4.9 (resmî)
Ana endüstriler tekstil, gıda işleme, makine üretimi, metalurji, madencilik, otomotiv, kimyasallar
İş yapılma kolaylığı sıralaması 87.[1]
Dış ticaret
İhracat 13.32 milyar $ (2014 tah.)
İhraç malları enerji ürünleri, pamuk, altın, mineral gübre, demir ve demir dışı metaller, gıda ürünleri, makine, otomobil
Ana ihracat ortakları  İsviçre %25.8
 Çin Halk Cumhuriyeti %17.6
 Kazakistan %14.2
 Türkiye %9.9
 Rusya %8.4
 Bangladeş %6.9 (2015)
İthalat 12.5 milyar $ (2014 tah.)
İthalat malları makine ve ekipmanlar, gıda maddeleri, kimyasallar, demir ve demir dışı metaller
Ana ithalat ortakları  Çin Halk Cumhuriyeti %20.8
 Rusya %20.8
 Güney Kore %12
 Kazakistan %10.8
 Türkiye %4.6
 Almanya %4.4 (2015)
Gayrisafi dış borç 8.751 milyar $ (31 Aralık 2014)
Kamu maliyesi
Kamu borçları GSYİH'in %7.5'i (2014 tah.)
Gelirler 18.67 milyar $ (2014 tah.)
Giderler 19.27 milyar $ (2014 tah.)
Ekonomik yardım 172.3 milyar $ (2005)
Dış rezervler 18 milyar $ (31 Aralık 2014 tah.)

Ana veri kaynağı: CIA World Fact Book

Diğer bir bilgi verilmemiş, değerlerin tümü ABD Doları ile ifade edilmiştir.

Özbekistan ekonomisi, serbest piyasa ekonomisine geçmeye çalışan bir geçiş ekonomisidir. Tarım ve imalat sanayi GSYİH'nin yaklaşık dörtte birini oluşturarak ekonomiye eşit katkı sağlamaktadır.[2] Özbekistan büyük bir pamuk üreticisi ve ihracatçısı olup[3] aynı zamanda önemli bir altın üreticisidir.

Kaynakça

This article is issued from Vikipedi - version of the 10/15/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.