Ön galaksi

Öngalaksi ya da protogalaksi fiziksel kozmolojide bir galaksinin içinde oluşmuş bir gaz bulutudur. Bunlara esas ya da iptidaî galaksi de denilebilir. Bir ön galaksinin küçük gaz bulutları zamanla yıldızlara dönüşürler. Galaksinin evrimi sırasında yıldızların oluşum oranının, yani doğum oranının galaksinin spiral ya da eliptik oluşunu belirlediği sanılmaktadır. Ön galaksi terimi esas olarak Büyük Patlama Teorisi'nde kullanılmıştır.

I Zwicky 18 yakın zamanlarda oluşmuş bir galaksi izlenimi vermektedir

Kaynakça

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.