Ömer Sühreverdî

Ömer Sühreverdî veya Şihabeddin Ebû Hafs Ömer es-Sühreverdî, (d. 1145 - ö. 1234) İslam filozofu.

Ömer Sühreverdî
Doğum Ebû Abdullah Ömer bin Muhammed es-Sühreverdî
1145
Sühreverd, Hüdabendeh, Zencan Eyaleti
Ölüm 1234
Bağdad
İkamet İldenizliler
Dönem 12. Yüzyıl
Edebî akım Filozof, Sufilik/Sühreverdiyye

Sühreverdiyye tarikâtını genişletmiş ve Sufi tezini Avârifü'l-maârif isimli eserinde, tarikat üyelerinin uyması gereken kuralları ayrıntılı bir şekilde yazmıştır. Diğer isimleri: Şeyh Ebû Abdullah Ömer b. Muhammed es-Sühreverdî, Ebû Hafs el-Sühreverdî, Şihabeddin Ömer Sühreverdi, Şeyh Şihabeddin Ömer b. Abdullah el-Sühreverdi.[1] Halife Ebu Bekir’in soyundan geldiği için Bekrî, Kureşî ve Teymî nisbeleriyle anılır.[2] Bazı yazarlar Kürt kökenli olduğunu iddia ederler.[3] Kurtce bir divani bulunmaktadır ve bu kurtce divan iranli 17.yy filozofu Molla Sadra tarafindan aktarilmaktadir.

Nüfusunun büyük çoğunluğunu Azerilerin oluşturduğu Zencan Eyaleti, Hodabandeh İlçesine bağlı bir kurt kasabasi olan eski ismi (media) Sühreverd[4] (kurtce kirmizi kaya) (Farsça: سُهرَوَرد) ismindeki bir yerleşim yerinde 1145 yılında doğmuş genç yaşta Bağdat şehrine gitmiş ve dönemin Nizamiye Medresesinde öğrenim almıştır.

Yaşamı

Bağdat'ta annesi Türk olan Abbasi Halifesi Nasır Lidinillâh, Anadolu Selçuklu Devleti tahtına I. Alaeddin Keykubad’ın çıkmış olduğunu duyanca hakimiyet ve hükümdarlık sembolleri ile hediyelerini, şeyh Ebû Abdullah Ömer b. Muhammed es-Sühreverdî ile birlikte Keykubad’a göndermiştir. Şeyh Sühreverdî, bir süre Konya’da kalarak, Sühreverdiyye tarikatını burada yaymış, bu arada Sultan I. Alaeddin Keykubad ve Mevlânâ’nın babası Bahaeddin Veled ile uzun uzun sohbet etmişlerdir. Sühreverdî, Konya’dan ayrıldıktan sonra Malatya’da devrin ünlü mistik bilginlerinden Necmeddin Razi ile karşılaşmıştır.

Notlar

  1. Muḥammad Kamāl, Mulla Sadra's Transcendent Philosophy, Ashgate Publishing Inc, 2006, ISBN 0-7546-5271-8, s. 12.
  2. TDV İslam Ansiklopedisi, cilt: 38,  sayfa: 40
  3. Muḥammad Kamāl, Mulla Sadra's Transcendent Philosophy, Ashgate Publishing Inc, 2006, ISBN 0-7546-5271-8, p. 12. 25 Ağustos 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
  4. Sohrevard, Iran Page (İngilizce)

Kaynakça

    Dış bağlantılar

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.