Ömer Lütfi Hancıoğlu

Ömer Lütfi Hancıoğlu, Türk bürokrat. Babası Hasan Bey, annesi Zehra Hanım'dır. Eşi Ayşe Fahrünnisa (Erer) (d.1919), Mahmud Cemil Paşa'nın torunudur. 1960 ile 1961 yılları arasında Ağrı, 1961 ile 1964 yılları arasında Mersin, 1964 ile 1966 yılları arasında Konya, 1966 ile 1970 yılları arasında Adana ve 1970 ile 1971 yılları arasında Trabzon valilikleri yapmıştır.

Önce gelen:
Rebii Karatekin
Konya valisi
1964 - 1966
Sonra gelen:
Ali Cahit Betil


This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.