Ölme hakkı

Ölme hakkı, insanların yaşamlarını sona erdirme veya gönüllü ötenazi geçirme hakkına sahip oldukları görüşüne dayanan bir kavramdır. Bu hakka sahip olmaktan, genellikle ölümcül hastalığı olan veya yaşamaya devam etme isteği olmayan bir kişinin kendi yaşamını sona erdirmesine, yardımlı intihar kullanmasına veya yaşam süresini uzatan tedaviyi reddetmesine izin verilmesi gerektiği anlaşılmaktadır. Peki kim sorusu, bu kararı vermek için kimin yetkilendirilmesi gerektiği sorusu genellikle tartışmanın merkezinde yer alır.

David Benatar gibi bazı akademisyenler ve filozoflar, insanları yaşamlarının kalitesi ve yaşamın olumlu ve olumsuz yönleri arasındaki denge görüşlerinde aşırı iyimser buluyorlar.[1] Bu fikir antinatalizm ve kişinin doğumuyla, ölümüyle ya da yaşamasıyla ilgili olarak karar veren bir kurumun eksikliği olarak ele alınabilir.

Ayrıca bakınız

Kaynakça

  1. David Benatar (2017). The Human Predicament: A Candid Guide to Life's Biggest Questions. New York: Oxford University Press. ISBN 9780190633844. OCLC 969543345.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.