Çobanoğulları

Çobanoğulları, İlhanlılar'ın yıkılış döneminde bağımsız olarak merkezleri Tebriz olmak üzere tüm Azerbaycan'ı 1317-1355 yılları arasında elinde tutan hanedanlık devleti.

Kurucusu Emir Çoban Noyan Suldus olan devlet 1344 yılında İlhanlıların tarih sahnesinde çekilmesiyle başlangıçta bu devletin doğal halefi olarak görünse de, Celayirli Devleti karşısında başarılı olamadılar. 1357'te Altınordu Hanı Cani Bey'in Tebriz'i fethetmesi ile bağımsızlıklarını yitirdiler.

Çobanoğulları hukumdarlari listesi şöyle verilir:

TarihlerİsimBaba ismiNotlar
    -1327Emir Çoban NoyanMalikÇobanoğulları atası, hükümdarlık yapmamıştır.
1338-1343Hasan KüçükTimurtaş NoyanTimurtaş, Emir Çoban Noyan'ın büyük oğlu idi. Hasan Tebriz'de hükümdarlık ilan etmiştir.
1343-1357Malik EşrefTimurtaş Noyan 
1357Tebriz Altın Orda Devleti Hanı Cani Bey tarafından ele geçirildi..

Kaynakça

    Dış bağlantılar

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.