İşbâ

Otların üzerindeki çiy

İşbâ[1] ya da çiy noktası, bir gaz içinde bulunan serbest nemin içinde bulunduğu veya etrafında bulunduğu cisimlerin yüzeyinde yoğunlaşarak su (sıvı) durumuna geçmeye başladığı sıcaklık derecesidir.

Çiy noktası havanın içerdiği nemi belirtmek için de kullanılır. Havanın sıcaklığı düştükçe, su buharından yeterli miktarda enerji serbest bırakılır ve bu da yoğunlaşmaya yani sıvılaşmaya neden olur. Bu işlem buharlaşma sürecinin tersidir. Başka bir değişle, havanın sıcaklığı düştükçe içinde bulunan oransal nem artarak %100'e ulaştığında yoğunlaşma başlar. Oransal nemin %100'e ulaştığı sıcaklık değeri çiy noktası indeksini gösterir. Çiy noktasının yükselmesi havadaki nem miktarının da arttığı anlamına gelir. Oransal nem artıyorsa çiy sıcaklığı ve nem de artıyor demektir.[2]

İnsan üzerindeki etkileri

İşbâ dereceleri insanların sıcaklığı nasıl hissettiklerini göstermek için de kullanılmaktadır. Aşağıdaki çizelge buna ilişkin bilgiler vermektedir:

Çiy noktası

sıcaklığı °C

İnsandaki etkisi[3] 32,2 °C'deki Havadaki

Göreceli Nem

>24 °C Aşırı rahatsız edici %62
21 - 24 °C Çok nemli, çok rahatsız edici %52 - %60
18 - 21 °C Birçok kişi için rahtsızlık verici %44 - %52
16 - 18 °C Çoğunluk için rahat bir hava %37 - %46
13 - 16 °C Rahat %31 - %41
10 - 12 °C Çok rahat %31 - %37
<10 °C Kuru hava %30

Hesaplanması

Çiy noktasının santigrat cinsinden değerini hesaplamak için şu formül kullanılır:

İç bağlantılar

Kaynakça

This article is issued from Vikipedi - version of the 1/10/2017. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.