Çine (anlam ayrımı)

  • Çine: Aydın ili ilçesi
  • Çine Çayı: Muğla'nın Yeşilyurt beldesinden doğan ve Aydın'ın Çine ilçesi sınırları içinde Büyük Menderes nehrine kavuşan bir akarsu;
  • Çine Barajı: Çine Çayı üzerinde inşa edilmekte olan bir baraj
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.