Çiftdüşün

Çiftdüşün, birbiriyle çelişen iki düşünceyi zihinde bir arada tutma ve bu düşüncelerin ikisine aynı anda inanma durumudur. George Orwell'in Bin Dokuz Yüz Seksen Dört adlı romanında tasvir edilmiştir. Romanda kurgusal bir dil olan, Okyanusya'nın resmî dili Yenisöylem'in bir sözcüğü olarak geçmektedir.

Ayrıca bakınız

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.