Çift hat

Çift hat telekomünikasyonda kullanılan bir yüksek frekans kablosudur. Birbirlerinden sabit uzaklıkta iki bakır iletken bir polietilen kılıf içerisindedir. Çift iletken olduğu için, kablo dengelidir. Kablo empedansını ise iki iletken arasındaki uzaklık belirler. En çok kullanılan 300 ohmluk kablolarda iletkenler arası uzaklik 7.5 mm. dir. Bu tip kablolar kıvrık dipol antenler için özellikle uygundur. Çünkü kıvrık dipollerin empedansları 300 ohm dolaylarındadır. Ayrıca dengeli olduklari için bağlantıda bir balun gerekmez.

Çift hattın en büyük avantajı düşük hat kaybıdır. Koaksiyel kablo ile karşılaştırılırsa, çift hattın üstünlüğü ortaya çıkar. 30 MHz de ölçüldüğünde 100 metrelik koaksiyel kablo kaybı 6.6 dB, buna karşılık çift hat kaybı sadece 0.55 dB dir.

Bu büyük avantaja karşılık çift hattın bir de dezavantajı vardır. Hattın çevresinde yer alan metalik nesneler ve elektrik hatları kablo içinde enterferansa yol açar. Koaksiyel kabloda ise böyle bir sorun yoktur. Bu sebeple günümuzde anten kablosu olarak koaksiyel kablolar tercih edilmektedir.

Empedans hesabı

Çift hattın empedansı şu şekilde hesaplanır:

Burada,

D=İki hat atası uzaklık
d=İletken çapı
=Havanın dielektrik katsayısı (yaklaşık olarak 1)
Z0= Bosluğun empedansıdır. (yaklaşık olarak 377)

Yaklaşık değerler kullanılır ve iletken çaplarının uzaklığa oranının küçük olduğu varsayılırsa,

Denklem verilen empedansa göre iki hat arasındaki uzaklığı hesaplamak için de kullanılabilir.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.