Çevresel sorunların listesi

Bu liste, insan aktivitesinin, biyofiziksel çevre üzerindeki zararlı yönlerini oluşturan çevresel sorunların bir listesidir. Genel anlamda; sorunlar, etkileri ve

hafifletici unsurlar olarak sınıflandırılırlarsa da, etkilerin birbirine bağlı olduğu ve yeni etkilere neden olabilecekleri gözden uzak tutulmamalıdır.

Sorunlar

Etkiler

Hafifleticiler

Ayrıca bakınız

  • Vatandaş Bilimi, insanların katılabileceği temizlik projeleri
  • Çevrecilik
  • Çevresel ırkçılık
  • Avrupa'da çevresel ırkçılık
  • Küresel Sorunlar
  • Çevresel maddelerin endeksi
  • Koruma konularının listesi
  • Çevresel afetlerin listesi
  • Çevre örgütlerinin listesi
  • Nüfus ile ilgili kuruluşların listesi
  • Sürdürülebilirlik konularının listesi
  • Çevre konularının listeleri
  • Çevre örgütleri konularının listesi

Dış bağlantılar


This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.