Çevre felsefesi

Çevre felsefesi, bilim felsefesinin çevre sorunlarıyla ilgilenen bir alt dalıdır. Çevre felsefesinin temel sorunsalları, ekoloji uygulamaları, ahlaki sorunlar ve insan ile diğer canlılar arasındaki etkileşimin durumudur.[1] Çevre felsefesi, metafizik, varlıkbilim ve bilgi kuramıyla da doğrudan ilişkilidir. Sözgelimi o, çevre etiğinin ve kamu politikasının ilgilendiği alanlarda metafiziksel, bilgi kuramsal veya ahlaki çözümler üretmeye çalışır.[2]

Çevre felsefesinin bir diğer amacı da genel olarak bilimde özel olaraksa doğa bilimlerinde 'ilk ilkeler'e ulaşmak ve onları eleştirmektir. Çevre felsefesinin neyi önvarsaydığı konusunda filozoflar arasında bir düşünce birliği yoktur. Çevre tanımı da oldukça özneldir. Buna karşın, çevre filozofların odaklandığı ortak bir alan bulmak mümkündür. Bu da, 'doğanın doğası'nı sorgulamaktır.[3]

Çevre felsefesi, çevre çalışmalarını oluşturan alanlardan çevre tarihi, çevre bilimi ve çevre etiğinden farklı bir bakış açısı sunar.

Kaynakça

  1. arkl
  2. bir
  3. kış
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.