Çerçeve kayması mutasyonu

Çerçeve kayması mutasyonu (frameshift), bir genin protein kodlayan kısmında ya birkaç baz çiftinin girmesi ya da çıkması ile oluşan mutasyon çeşididir.

Çerçeve kayması mutasyonu.
Mutasyon oluştuktan sonra okuma çerçevesinde bir kayma meydana gelir.

Bu girme ya da çıkma noktasından itibaren kodonların doğru okuma çerçevesinde bir kayma olur. Çerçeve kayması mutasyonlarının sonucu çok zararlı olabilir. Bir baz çiftinin diziye girmesine mikroinsersiyon, çıkmasına ise mikrodelesyon denir. Mikroinsersiyon ve mikrodelesyon yalnızca genin protein kodlayan kısmında meydana gelirse "çerçeve kayması mutasyonları" olur. Bir genin promotör bölgesinde bir nükleotidin girmesi gen ifadesinde ya da düzenlenmesinde bir değişkliğe neden olabilir. Fakat bu bir çerçeve kayması mutasyonu değildir. Benzer şekilde okuma çerçevesinde gerçekleşmeyen baz çifti yer değiştirmeleri de yanlış anlamlı ya da anlamsız mutasyonlar değildir.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.