Çelişmezlik ilkesi

Çelişmezlik ilkesi, bir önermeyle çelişiğinin ikisinin birden doğru olamayacağını öne süren ilkedir.

Çelişmezlik ilkesine örnek olarak, A kişisi hem çalışkan hem tembeldir ifadesi verilebilir. Zira bu cümleye göre, verilen ihtimallerden birisi yanlış olmak zorundadır yahut doğru olması mümkün değildir. Aynı şekilde "Bütün insanlar ölümlüdür." cümlesi ile çeliştiği için, "Bazı insanlar ölümlü değildir." ifadesi de yanlış olmak zorundadır. Çünkü bu önermeler birbiriyle çelişkilidir.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.