Çelebi İsmail Paşa

Çelebi İsmail Paşa (ö. Kasım 1702), kariyerinde önemli roller üstlenmiş Osmanlı devlet adamı.[1]

Yeniçerilikten yetişmiştir. Temmuz 1692'de Yeniçeri Ağası oldu ve 1693'ün sonuna kadar devam etti.

1685'te Rumeli, 1689'da Eyālet-i Ṣaydā ve Karaman, 1691'de Anadolu[2], 1692'de Şam, 1693'te Girit, 1695'te Mısır, 1697'de Bağdat, 1699'da Van Eyaleti valisi oldu.

Kaynakça

  1. Süreyya, Bey Mehmet, Nuri Akbayar, and Seyit Ali. Kahraman. Sicill-i Osmanî. Beşiktaş, İstanbul: Kültür Bakanlığı Ile Türkiye Ekonomik Ve Toplumsal Tarih Vakfı'nın Ortak Yayınıdır, 1890
  2. Uzunçarşılı, İ.H. Kütahya Şehri, İstanbul Devlet Matbaası, 1932, s, 165
This article is issued from Vikipedi - version of the 4/15/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.