Çelebi Ömer Paşa

Çelebi Ömer Paşa, Osmanlı devlet adamı, vezir.

Filibe âyanlığından yetişmedir. 1802 senesinde Çermen muhafızlığından Anadolu Beylerbeyi oldu ve Şubat 1803'te ayrılarak yerini Gürcü Osman Paşa'ya bıraktı. Anadolu valiliği sırasında kendisinin atadığı Germiyanzâde Hacı Ali Ağa'yı halka çok zulüm ettiği gerekçesiyle görevinden azledip mallarını müsadere ettikten sonra Aralık 1802'de idam ettirmiştir.[1] Kendisi de bu olaylardan sonra vezirliği elinden alınıp İzmir'e ikamete mecbur edilmiştir.[2]

Kaynakça

  1. Mahkeme-i şer'iyye sicilleri
  2. Ahmed Cevdet Paşa, Tarih-i Cevdet
This article is issued from Vikipedi - version of the 9/25/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.