Çektiri

Trirem tipi çektiriler (rekonstrüksiyon)

Çektiri, çekdiri veya çektirme, hem kürekli hem yelkenli tarihî bir gemi sınıfı.[1][2] Kadırga, karamürsel ve baştarda gibi pek çok gemi tipini içerir.[3] "Küçük çektirme" olarak bilinen, kadırgadan küçük bazı gemiler de zamanla sadece çektirme olarak anılmaya başlanmıştır. Zaman zaman çektiri ve kadırga sözcükleri de eş anlamlı kullanılır.[4]

Tarihçe

Çektiri sınıfı gemiler özellikle 16. yüzyılda harp ve ticarette yaygın olarak kullanılmıştır.[1]

Kaynakça

  1. 1 2 Atik, Kayhan ve Lütfi Paşa. Tevarih-i Âl-i Osman s 493. Erciyes Üniversitesi Yayınları. 2001 ISBN:9751727685, 9789751727688
  2. Oğuz, Cem. Osmanlı 6ncı Cilt, Teşkilât. Yeni Türkiye Yayınları. 1999
  3. İskit, Servet Rıfat. Resemli-haritalı mufassal Osmanlı tarihi c 2. s 940. İskit Yayınları.
  4. Erendil, Muzaffer. Topçuluk Tarihi s 86. Genelkurmay Basımevi. 1988
This article is issued from Vikipedi - version of the 12/3/2013. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.