Çeçen kuleleri

Çeçen kuleleri, Kafkasya'da Çeçenistan, İnguşetya ve Osetya'da yüzlercesi hâlen ayakta olan kule tanımlamasına uyan yapılaradır. Sivri basamak çatılı olarak çok işlevli bir amaçla inşa edilmiş olan bu yapılar oldukça özgün yapılardır. Kökenlerinin Urartu Kule mimarîsine kadar uzandığı çeşitli akademisyenler tarafından ifade edilmektedir. Vaynah Kuleleri olarak da adlandırılan bu yapılar Kafkasya'nın en otantik mimari eserleridir.

Çeçen Savaş Kuleleri

Kafkasya'da sadece Çeçen ve İnguşlar tarafından değil Gürcistan'da yaşayan Svanlar tarafından da yaygın bir kullanımla kule tipi yapılar inşa edilmiştir. Kafkasyanın 1990 yılından sonra dış dünyaya açılmasıyla dünyaca tanınmaya başlayan kulelerini gören araştırmacılar, bu yapıların bölgedeki çokluğu karşısında hayrete düşmüşler ve Kafkasya "dünya kule mimarisinin merkezidir" demekten kendilerini alamışlardır.[1].

Kaynakça

  1. Erol YILDIR., Kuzey Kafkasyada Vaynah Kule Mimarisi (Vaynah Kuleleri), Flaş ajans, İstanbul 1997.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.