Çarşamba, Samsun

Çarşamba, Karadeniz Bölgesi'nin Orta Karadeniz Bölümü'nde bulunan Samsun iline bağlıdır. Nüfus olarak Samsun'un 3.büyük merkez ilçesidir. Samsun ilinin doğusunda yer alır. Batıda Tekkeköy, doğuda Terme, Güneyde Salıpazarı ve Ayvacık ilçeleriyle çevrilidir. İlçe merkezi Samsun'a 36 km uzaklıktadır. Yeşilırmak'ın Çarşamba Ovası'na çıktığı yer yakınında, ırmağın iki yakasında kurulmuş olan ilçe merkezinin adıdır.

Çarşamba

İlçenin Samsun'daki konumu
Ülke Türkiye
İl Samsun
Coğrafi bölge Karadeniz Bölgesi
İdare
  Kaymakam Doç. Dr. Şükrü YILDIRIM
  Belediye başkanı Halit Doğan (AK Parti)
Yüzölçümü
  Toplam 70,818 km² (27.342 mil²)
Rakım 15 m (49 ft)
Nüfus
 (2018)
  Toplam 138,840
  Kır
-
  Şehir
-
Zaman dilimi UTC+03.00 (UDAZD)
Posta kodu 55500
İl alan kodu 362
İl plaka kodu 55

Bazı özellikleri:

 • Adını aldığı Çarşamba Ovası'nın verimli topraklarının burada bulunması.
 • Türkiye'nin en büyük 2 akarsuyundan biri olan Yeşilırmak'ın bu ilçeden geçiyor olması.
 • "Hekimoğlu" Çarşamba'da yaşamıştır.
 • Ayvacık ilçesinin Çarşamba'dan ayrılması ile dağlık mahallesi kalmamıştır.

Tarihçe

Çarşamba yöresi, MÖ 4000'lerden itibaren bir yerleşim merkezidir ve Hitit-Frig egemenlikleri altında kalmıştır. Grek kaynaklarına göre Bafra ve Terme ile birlikte, Çarşamba ovasında da MÖ VIII. yüzyılda kadın savaşçılar yaşamıştır.

MÖ 670 yılında Amisos (Samsun) ticaret kolonisi kuran Miletoslu denizciler Yeşilırmak kıyılarına kadar uzanarak buralara sömürge kurdular. Bu sömürgelerden birisi olan Yeşilırmak'a “Iris” Çarşamba'nın güneyinde kurşunlu oymağı ile Ordu mahallesinden oluşan sömürgelerine ‘Miskire' dediler.

MÖ Vl. yüzyılda Persler'in egemenliğine girer.

MÖ 63 yılında Roma İmparatorluğu'na bağlandı. Roma İmparatorluğu'nun MS 39 yılında ikiye ayrılmasından sonra Bizanslıların (Doğu Roma) egemenliğinde kalmıştır. Bu durum 1200'lere kadar devam etti.

Selçuklu Sultanı II. Kılıçarslan Ülkesini 1185 yılında 11 oğlu arasında taksim ettiğinde yöre Rüknettin Süleyman Şah'ın payına düştü.

Anadolu Selçuklu Devleti'nin dağılmasından sonra Samsun yöresinde "Canik Beyleri" adıyla yeni idari beylikler oluştu. Bunlar beş tanedir ve biri de Çarşamba havalisinde hüküm süren Taceddinoğulları'dır. Çarşamba Canik Beylerinin merkezi durumundaydı. Bu Beyliklerin en kuvvetlisi olan Taceddinoğulları ilçenin bugünkü batı yakasında bulunan Sarıcalı mahallesinde oturur ve hükmederlerdi.

1071 Malazgirt Meydan Savaşı'ndan Sonra Anadolu'ya göç eden Porsukoğulları Çarşamba'ya gelip yerleşmiş ve daha sonra bulundukları yere "Porsuk mahallesi" adı vermişlerdir.

Eskiden şimdiki ilçenin yerinde Sarıcalı mahallesi ile Kuşdoğanlı köyleri bulunurdu.

Burada 1370 yılında büyük bir panayır kurulmuştur. Bu panayır, çarşamba günleri kurulduğu için “Çarşamba Pazarı” denmiştir (Çarşamba ismi buradan gelmiştir). Sarıcalı ve Kuşdoğanlı'nın ilk yerleri Çepnioğulları idi. Sonradan buraya Horasan'dan Türk aileleri yerleştirilmiştir.

1428 yılında Osmanlı İmparatorluğu'na katılan Çarşamba, Yörgüç Paşa, Hoca Ali Paşa ve Hazinedaroğulları tarafından yönetilmiştir.

Çarşamba'dan bir görünüm

Çarşamba'da 1700'lü yıllarda Yeşilırmak'ın batı yakasında Hristiyan mahallesi de oluşmuştur. Samsun ve çevresi 1847'deki yönetsel bölünmede Sivas eyaletinden alınarak Trabzon eyaletine verildi. 1847‘de Trabzon eyaletinin Canik livasından başka merkez livası, Batum livası Gönye, Karahisar-ı şarki olmak üzere 4 livası daha vardı.

1870 tarihli Trabzon vilayet salnamesinde Çarşamba kaza olup 119 mahallesi 9200 hanesi ve 32153 erkek nüfusu vardı. Bu nüfusu ile Çarşamba Trabzon vilayetine bağlı Canik sancağının en büyük kazasıdır. Terme, Çarşamba'ya bağlı bir nahiyedir.

1870 Trabzon Vilayet Salnamesi'ne göre Çarşamba içesinde ilçe yönetimi üç meclis tarafından yürütülüyordu bunlar;

Meclis-i idare (idare meclisi) olup başkanı, kaymakam

Meclis-i deavi (davalar meclisi) başkanı, başkadı

Meclis-i daire-i belediye (belediye idare meclisi) başkanı, belediye reisidir.

Bu idari yapılanma cumhuriyet dönemine kadar sürmüştür.

1882 Trabzon Vilayet Salnamesine göre Çarşamba Kazasının taşınmaz malları:

Hükümet Konağı, 151 cami ve mescit, 1 türbe, 2 tekke, 21 çeşme, 3 hamam, 4 han, 417 dükkân, 251 değirmen, 1812 fırın, 4 fabrika, 2 köprü, 38 kilise, 13 medrese, 147 Müslüman mektebi, 3 Hristiyan mektebi, 62 Müslüman mezarlığı ve 16 Hristiyan mezarlığı idi.

1892'deki yönetsel bölümde Canik sancağı, Trabzon vilayetine bağlıydı. Bu dönemde Trabzon vilayetini; Merkez sancağı, Canik, Lazistan ve Gümüşhane sancakları oluşturuyordu.

Canik sancağının toplam 6 kazası sırası ile şunlardı :Merkez, Bafra, Ünye, Fatsa, Terme ve Çarşamba. Ladik, Köprü ve Havza bu dönemde Sivas vilayeti sınırları içerisinde idi. Canik sancağı,1896 ve 1903'teki yönetsel bölünmelerde de 1892'deki konumunu korudu.

Canik sancağı, II. Meşrutiyetten sonra Trabzon vilayetinden ayrılarak bağımsız sancak durumuna getirildi. Canik bağımsız sancağının bu dönemde; Merkez (Samsun), Ünye, Bafra, Terme, Çarşamba ve Fatsa olmak üzere toplam 6 kazası vardı. Ladik ile Köprü kazaları ise yine Sivas vilayetine bağlıydı. Canik bağımsız sancağının yönetsel konumu 1918'de de değişmedi.

l. dünya savaşından sonra 1920 yılında Ankara hükûmeti tarafından görevlendirilen Osman Ağa, türeyen Rumların ve Ermenilerin dağlarda teşkil ettiği çeteleri imha etmiş bölgede emniyet ve asayişi kısmen sağlamış, bundan sonra da Çarşamba'ya yerleşim için göçler başlamıştır.

Çarşamba ilçesi, Trabzon iline bağlı Canik (Samsun) sancağının ilçesi olarak kurulmuş, Samsun bağımsız il olunca Samsun iline bağlı ilçe olarak yönetilmiştir.

Nüfus

Yıl Toplam Şehir Kır
1965[1]129.42518.003111.422
1970[2]138.39920.463117.936
1975[3]153.26623.973129.293
1980[4]163.73828.422135.316
1985[5]175.82934.189141.640
1990[6]124.27038.86385.407
2000[7]131.19449.18982.005
2007[8]136.34360.71475.629
2008[9]138.29058.96679.324
2009[10]138.52760.23278.295
2010[11]137.36261.12476.238
2011[12]137.53864.16073.378
2014[13]136.964136.964veri yok
2015[14]136.775136.775veri yok
2016[15]137.739137.739Veri yok
2017[16]137.576137.576Veri yok
2018[17]138.840138.840Veri yok
2019[18]138.544138.544Veri yok

Ağız

Çarşamba ilçesinde Doğu Karadeniz ve Orta Karadeniz Ağızlarının yanı sıra İstanbul Türkçesi de kullanılır.

Tarihi Eserleri

Höyükler

 • TEPECİK: Beyyenice (İlk Tunç Çağı yerleşmesi vardır.)
 • KİLİSE TEPE: Beyyenice (İlk Tunç Çağı yerleşmesi vardır.)
 • TÜNBÜ TEPE: Eğnel Mahallesi, Derelik Mahallesi (İlk Tunç Çağı yerleşmesi vardır.)
Göğceli Camii Giriş Bölümü

Camiler

Rıdvan Bey Camii

Göğceli Camii- Çay mahallesi Göğceli mezarlığı.

Değirmenbaşı Camii- Kirazlık çay mahallesi Değirmenbaşı caddesi.

Rıdvan Bey Camii - Orta mahalle.

Yeni (Keten) Camii - Orta mahalle.

Abdullah Paşa Camii - Sarıcalı mahallesi.

Karagöz(Ahşap) Camii - A. Donurlu.

Zeyfelli (Mezarlık-Ahşap) Camii - YUKARI KAVACIK (ESKİ ADI YUKARI ZEYFELLİ) Turgutlu (Çivisiz-Ahşap) Camii - Turgutlu.

Şeyh Habil (Çivisiz-Ahşap) Camii - Yaycılar[19]

Helvacalı Köyü Merkez Camii - Kavakdibi

Kuşhane Köyü Camii - Kuşhane Köyü

Ordu Köyü Camii - Ordu Köyü

Türbeler (Tekkeler)

Abdal Tekkesi - Gülörenmahallesi

Yeşil Tekke - Dikbıyık A.Güzpınar mahallesi.

Çıban Tekkesi - Dikbıyık A.Güzpınar mahallesi.

Semail Tekkesi - Ahubaba.

Yeşil Tekke - Beyyenice.

Ülfi Tekkesi - Karaağaç.

Sarlık Tekkesi - Sefalı.

Yel Tekkesi - Yenikaracali (Ağrı ve sızı, yel girmesi hastalığına şifa bulmak amacı ile ziyaret edildiği söylenmektedir.)

Gazi Hasan Bey Türbesi - Orduköy Mahallesi (İki kardeşi ile birlikte Orta Asya'dan savaşa geldiği, burada öldüğü ve savaşta kullandığı kılıcın türbesinde bulunduğu söylenmektedir.) Sarıtekke - Denizler (Daşlık)

Mollalı Hacıissin - Karamanlı

Doğal alanlar

Eski kent - Kilise kalıntıları - Gülören Mahallesi (5 dönüm alana yayılmış kalıntıların Bizans dönemine ait olduğu söylenmektedir).

Sivritepe'de tarihi yer altı çarşısı - Karakaya.

Göller mevkii toprak altında eski kent kalıntıları - Kürtün

Ordu kalesi - Orduköy

Su değirmenleri

Su Değirmeni - Gülörenmahallesi

Su Değirmeni - Konukluk.

Su Değirmeni - Porsuk.

Su Değirmeni - Kirazlıkçay mahallesi.

Su Değirmeni - Yeşildere Mahallesi (Köyü)[20]

Anıt Ağaçlar (Anıtlar Kurulu tarafından tescillenip koruma altına alınan ağaçlar)

Çınar Ağacı - Bafracalı köyü Çınar Ağacı - Çay Mahallesi Canlı Sokak. Çınar Ağacı - Çay Mahallesi Göğceli Mezarlığı. Çınar Ağacı - Kirazlıkçay Mahallesi Değirmenbaşı Caddesi (Değirmenbaşı'ndaki meşhur değirmenin su olukları üzerindeki bu çınarın altında Arap Dede'nin mezarı bulunduğuna inanılmaktadır.) Çınar Ağacı - Kızılot. 3 adet dişbudak ağacı - Kızılot.

Mağaralar

Mağara - Kestanepınar. Mağara - Ulupınar.

Göğceli Camii

Göğceli Mezarlığı içinde yer alan cami Anadolu ahşap mimarisinin örneklerinden birisidir. 1206 yılında yapılan caminin giriş revakları 1335 yılında onarım geçirmiştir.

Göğceli Camii tek bir tane çivi kullanılmadan inşa edilmiştir. Bu yüzden halkı arasında Çivisiz Camii olarak da anılır.[21]

Tarihi Çarşamba Köprüsü

1890'lı yıllara kadar aktif olarak kullanılan köprü, Yeşilırmak'ın üzerine kurulmuştur. Tahtadan yapılmış olan köprü, zayıf yapısı nedeniyle sık sık yıkılmaktaydı. 1914 yılında köprüden geçiş ücreti 45 kuruş olmuştur.

1930 yılında Samsun gezisinde Çarşamba'yı da gezen Atatürk, ilçeye daha modern bir köprünün yapılması amacıyla zemin etüdü çalışmalarının yapılmasını onaylamıştır.[22] Köprü 1931 yılında tamamlanmıştır ve günümüzde kullanılmaktadır.[23]

Doğal gaz Hattı

Rusya'dan denizin altından gelen Mavi Akım doğal gaz hattının karaya çıktığı yer olan Durusu Terminali Çarşamba'nın Demirli Mahallesi'ne bağlı Durusu mevkidir. İlçe 2005 yılının sonunda o zamanın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi tarafından da ziyaret edilmiştir.

Barajlar

Yeşilırmak üzerinde kurulu bulunan 2 tane baraj vardır. Bunlar:

1 adet sulama barajı ile 1 adet HES yapımı devam etmektedir.

Abdal Deresi üzerinde de Gökçe Çakmak Barajı vardır.

Atatürk'ün Çarşamba'ya Gelişi

Atatürk, 16.09.1924 tarihinde Samsun'a gelişlerinde Çarşamba'ya uğradı. Bu esnada da 20.09.1924 tarihinde Samsun-Çarşamba demiryolunun temelini attı. 24.11.1930 tarihinde Çarşamba'ya ikinci kez gelen Atatürk, Türk Ocağı'nda gençlerle bir sohbet toplantısı yapmıştır. Ayrılırken Çarşamba Türk Ocağı defterine "Çarşamba Türk Ocağı'nda tanıştığım gençlik, iftihara layıktır." düşüncelerini yazmıştır.

Ulaşım

 • Hava Yolu: Karadeniz Bölgesi'nin önemli havalimanı olan Çarşamba Havalimanı, Çarşamba ovasında bulunmaktadır. Her gün düzenli uçak seferleri mevcuttur. Havalimanından Havaş ile yarım saatte Çarşamba merkeze ulaşılır.
 • Kara Yolu: Karadeniz Sahil Yolu'da Çarşamba'dan geçmektedir. Bu yol sahilde değil de biraz içlerde yapılmıştır, böylece ulaşım kolaylığı sağlanmıştır.
 • Demir Yolu: İlçe 1920 tarihinde yapılan ve daha sonra revize edilen kısa bir tren yoluyla Samsun'a bağlanır. Ayrıca Elektronik Yüksek Mühendisi Sabahattin Çelik tarafından geliştirilen makinistsiz tren projesinin çalışmaları burada yapılması planlanmakta ve Samsun Çarşamba arasına bir hızlı tren uygulaması düşünülmektedir.

Kültür

Çarşamba yemekleri

 • YAĞLAŞ (DOĞU KARADENİZ'DE KUYMAK DENİR)
 • HAMSİ BUĞULAMA
 • HAMSİ TAVA
 • TİRİT: Kaz eti, pirinç ve açılmış yufka ile yapılır. Çarşamba'nın millî yiyeceği olarak görülen tirit, Çarşamba'dan Samsun'un diğer bölgelerine yayılmıştır.
 • KEŞKEK: Çarşamba'da genellikle düğünlerde yapılan bir yiyecektir. Buğday, tavuk ya da kuzu eti ve tereyağı ile yapılır. Düğünlerde, ev davetlerinde yapılan bir yiyecektir. Yapımı oldukça zordur, buğday ve et birbirinin içine iyice yedirilir. Yapılışı Tavuk Göğsü tatlısını andırsa da ana yemek olarak verilir. Hazmı çok ağırdır. Şeker ve kolesterol hastalarının özellikle sakınması gerekir.
 • KIVRATMA: Bolca fındık ve yufka ile yapılan bir tatlı çeşididir. Bayramlarda çok yapılan yiyeceklerden biridir.
 • BÜRYAN: Genelde düğünlerde yapılan sulu et yemeği türüdür.
 • MISIR EKMEĞİ: Bir çeşit mısır unu ekmeğidir.
 • MISIR ÇORBASI: Tane mısırdan yapılan yoğurtla karıştırılarak tüketilen bir yemek.
 • KARMAÇ: Mısır ekmeğinden yapılan bir çeşit yiyecektir. Tereyağı, daha sıcakken mısır ekmeği ve şeker karıştırılarak yapılır.
 • HAMUR DOLMASI: Pancar yapraklarından yapılan bir çeşit dolmadır. İçine malzeme olarak hamur konulur. Daha sonra bu dolma acı kırmızı biber ile kavrulur.
 • LEPSİ: Bir tür Çerkes yemeğidir. Tavuktan ve dövülmüş cevizden yapılır.
 • CIZLAMA: Buğday unuyla yapılan ekmek türüdür.
 • POOT: Mısır unu ve tereyağ ile yapılan bir yemek türüdür.
 • MALAKTO: Yeşil fasulye ile yapılan içine dövülmüş ceviz, kinzi, biber atılarak yapılan daha çok yöredeki Gürcülere has bir yemek türüdür.
 • BALCAN TURŞUSU: Patlıcandan yapılmış çok güzel bir turşu çeşididir.
 • TİLİMAN: Mısır unu ve pekmezden yapılan bir tatlı türüdür.
 • GAZİYEK TURŞUSU: Gaziyek bitkisi ile yapılan turşu çeşididir.
 • KIRÇAN GAVURMASI: Bahçe kenarlarında çıkan dikenlerin kırmızı renkli bitkisidir. Soğan ve baharatla kavrularak yapılır. Turşusu da meşhurdur.
 • BASTI: Yörede pancar denilen karalahanadan yapılan bir yemektir. Malzemeleri için de genelde kırık kullanılır. Bazen pirinç ve buğday kullanılabilir. Bol salçalı ya da kurutulmuş acı biber ayrı bir tat verir. Kaz ve ördek dikisiyle bambaşka bir lezzet alır.

Yumurta Topuk Ayakkabı ve Sekiz Köşe Kasket

Sekiz köşe kasket ve yumurta topuk ayakkabı, yaklaşık bir asırdır bölgede yaşayan erkekler tarafından giyimlerinde tercih ediliyor. Özellikle yumurta topuk ayakkabı ise tek parça deriden dikişsiz olarak el yapımı şeklinde üretiliyor. Ayakkabının ön ve arka tarafının yumurtaya benzer şekilde olması nedeniyle dikkat çekiyor. Ayakkabını topuk kısmının diğer erkek ayakkabılarına göre daha yüksek olması nedeniyle özellikle kısa boylu erkekler tarafından da tercih ediliyor. Yumurta topuk ayakkabı ve sekiz köşe kasketin Çarşambalı ustalar tarafından üretildikten sonra talep üzerine yurtdışına da sıkça gönderiliyor.[24]

Kaynakça

 1. "1965 genel nüfus sayımı verileri". Türkiye İstatistik Kurumu. 3 Kasım 2012 tarihinde kaynağından (html) arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
 2. "1970 genel nüfus sayımı verileri". Türkiye İstatistik Kurumu. 3 Kasım 2012 tarihinde kaynağından (html) arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
 3. "1975 genel nüfus sayımı verileri". Türkiye İstatistik Kurumu. 3 Kasım 2012 tarihinde kaynağından (html) arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
 4. "1980 genel nüfus sayımı verileri". Türkiye İstatistik Kurumu. 3 Kasım 2012 tarihinde kaynağından (html) arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
 5. "1985 genel nüfus sayımı verileri". Türkiye İstatistik Kurumu. 3 Kasım 2012 tarihinde kaynağından (html) arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
 6. "1990 genel nüfus sayımı verileri". Türkiye İstatistik Kurumu. 3 Kasım 2012 tarihinde kaynağından (html) arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
 7. "2000 genel nüfus sayımı verileri". Türkiye İstatistik Kurumu. 3 Kasım 2012 tarihinde kaynağından (html) arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
 8. "2007 genel nüfus sayımı verileri". Türkiye İstatistik Kurumu. 3 Kasım 2012 tarihinde kaynağından (html) arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
 9. "2008 genel nüfus sayımı verileri". Türkiye İstatistik Kurumu. 3 Kasım 2012 tarihinde kaynağından (html) arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
 10. "2009 genel nüfus sayımı verileri". Türkiye İstatistik Kurumu. 3 Kasım 2012 tarihinde kaynağından (html) arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
 11. "2010 genel nüfus sayımı verileri". Türkiye İstatistik Kurumu. 3 Kasım 2012 tarihinde kaynağından (html) arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
 12. "2011 genel nüfus sayımı verileri". Türkiye İstatistik Kurumu. 3 Kasım 2012 tarihinde kaynağından (html) arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
 13. "2014 genel nüfus sayımı verileri". Türkiye İstatistik Kurumu. 10 Şubat 2015 tarihinde kaynağından (html) arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Şubat 2015.
 14. "2015 genel nüfus sayımı verileri" (html) (Doğrudan bir kaynak olmayıp ilgili veriye ulaşmak için sorgulama yapılmalıdır). Türkiye İstatistik Kurumu. Erişim tarihi: 13 Nisan 2016.
 15. "2016 genel nüfus sayımı verileri" (html) (Doğrudan bir kaynak olmayıp ilgili veriye ulaşmak için sorgulama yapılmalıdır). Türkiye İstatistik Kurumu. Erişim tarihi: 7 Mart 2017.
 16. "2017 genel nüfus sayımı verileri" (html) (Doğrudan bir kaynak olmayıp ilgili veriye ulaşmak için sorgulama yapılmalıdır). Türkiye İstatistik Kurumu. Erişim tarihi: 18 Haziran 2020.
 17. "2018 genel nüfus sayımı verileri" (html) (Doğrudan bir kaynak olmayıp ilgili veriye ulaşmak için sorgulama yapılmalıdır). Türkiye İstatistik Kurumu. Erişim tarihi: 18 Haziran 2020.
 18. "2019 genel nüfus sayımı verileri" (html) (Doğrudan bir kaynak olmayıp ilgili veriye ulaşmak için sorgulama yapılmalıdır). Türkiye İstatistik Kurumu. Erişim tarihi: 18 Haziran 2020.
 19. "Servet Zeyrek: Şeyh Habil (Şabil) Camii". 19 Eylül 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 24 Haziran 2020.
 20. "800 YILLIK SU DEĞİRMENİ İLGİ BEKLİYOR - Samsun Haberleri". Milliyet. Erişim tarihi: 24 Haziran 2020.
 21. "Arşivlenmiş kopya". 5 Temmuz 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Temmuz 2016.
 22. "Tarihi Çarşamba Köprüsü". 6 Temmuz 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 24 Haziran 2020.
 23. "Coğrafi Konum". 6 Temmuz 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 24 Haziran 2020.
 24. "SAMSUN Yumurta topuk ayakkabı ile 8 köşe kasketin heykeline ilgi - Haber". Haberler.com. Erişim tarihi: 24 Haziran 2020.

Dış bağlantılar

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.