Çan kulesi

Çan kulesi, bir binanın, özellikle kilise kulelerinin, tepesinde yer alan konik ya da piramit biçiminde yapılardır. Sembolik olarak çan kulelerinin iki işlevi vardı; bunların ilki askeri gücün gösterilmesi (mızrağa benzediği ve mızrağın da askeri gücü çağrıştırmasından dolayı), ikincisi ise gökyüzüne uzanmadır.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.