Çalapverdi, Boğazlıyan

Çalapverdi, Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesine bağlı bir beldedir.

Nüfusu yaklaşık 2000'dir. Boğazlıyan-Çayıralan yolu üzerinde kurulmuş olup tarihinin çok eskilere dayandığı bulunan kalıntılardan anlaşılmaktadır. Beldede ilk ve ortaöğretim düzeylerine hizmet veren bir okul bulunmaktadır.Çalapverdi köyünde birde sağlık ocağı bulunmaktadır.

Tarihçe

1575 tarihli bir tahrir kaydında Çalapverdi'de Kıpçak Türkleri'nin yaşadıkları anlaşılmaktadır.[1]

Cemaat Adı Taife Boy Kavim Hane Mücerred Yurdu Sancak Eyâlet Kaynak
Tatar Cemaati Kıpçak Kıpçak 10 3 Tacir Kışla Karyesi

Nâm-ı Diğer Çalabverdi

Bozok Sancağı,

Konak-ı Bâlâ Nahiyesi

Rûm Eyâleti BOA, A. DFE nr.

224, s. 18, sene

Evâsıt-ı R 983

(Ağustos 1575)

Ekonomi

Beldenin başlıca geçim kaynakları tarım, hayvancılık ve ticarettir. Buğday, arpa, yulaf, şekerpancarı ve mercimek yetiştirilmektedir.

  1. Anadolu'da Aşiretler, Cemaatler, Oymaklar - Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu / Cilt V sayfa 2171.
This article is issued from Vikipedi - version of the 8/31/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.