Çalıştırma ortamı

Çalıştırma ortamı (İng. İngilizce: runtime environment), bir programlama dilinin çalışması için gerekli olan yazılımsal ortamı ifade eder. Çalışma ortamı, programın çalışırken ihtiyaç duyduğu şeylere; DVD, portlar, USB gibi donanımlara, durum bilgilerine, ortam değişkenlerine (İng. İngilizce: environment variables) erişim imkânı sağlar.

Çalışma ortamı, çoğunlukla yazılımın çalıştırılması fonksiyonunu yerine getiren "şey" anlamında kullanılmaktadır. Örneğin assembly dilinde CPU'nun kendisi çalışma ortamı olarak görülebilirken betik dillerini (İng. İngilizce: scripting language) yorumlayan bir yorumlayıcı, program çalışma ortamını oluşturmakla da görevlidir.

Kaynakça

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.