Çağrışım

Psikoloji ve pazarlamada iki kavram veya stimuli, bir olay başka bir olaya birkaç kez sebep olursa çağrıştırır. Bu fenomene bazen İvan Pavlov'un klâsik koşullandırma konusundaki öncü çalışmalarından dolayı Pavlov çağrışımı da denmektedir.

Çağrışım, çok kullanılan bir mekân yöntemidir. Yeni bir (nesneyi, resmi, kokuyu veya bir kişinin hatırlamak istediği sair bir) şeyi daha kolay hatırlanabilecek başka bir şeye çağrıştırmak, her ikisini birden hatırlatabilir.

Ayrıca bakınız

  • Ayla etkisi
  • Beslenme
  • Çağrışımla eşleme
  • Düşüncelerin çağrışımı
  • Kavrama
  • Şartlanma
  • Seçenek

Dış bağlantılar


This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.