Çağdaş felsefe

Çağdaş felsefe, Batı felsefesinin 19. yüzyılın sonundan bugüne dek olan dönemidir. Analitik felsefe ve kıta felsefesinin yükselişine koşut bir gelişim çizgisine sahiptir.

Felsefe tarihinin belirli bir bölümünü ele alan çağdaş felsefe, Batı felsefesine ait daha eski bir dönem olan modern felsefe ve çağdaş filozofların modern felsefeye yönelik eleştirilerini içeren postmodern felsefeyle karıştırılmaktadır.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.