Çıkmaz sokak

Çıkmaz sokak tek bir girişi olan çıkışı olmayan sokaktır.

İskan mahallerde geçiş trafiğini, dolayısıyla trafiği azaltmak amacıyla bilinçli olarak ya da kötü şehir planlama ve plansız inşaatlar sebebi ile yanlışlıkla oluşurlar. Kimi çıkmaz sokakların yayalar için geçitleri bulunur, kimileri ise hem yayalara hem de otomobillere geçiş vermez.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.