GRZEGORZ PAWLACZYK


KERYGMAT - Uratował moje życie!
Dlatego przekazuję to, co sam darmo otrzymałem.ABOUT


KERYGMAT Uratował moje życie! Uczynił je bardziej szczęśliwym i barwnym, niż mógłbym sobie wymarzyć w młodości. Dlatego wszystkim udręczonym w cierpieniu, grzechu, i desperacji a także każdemu, kto po prostu poszukuje Prawdy, przekazuję to, co sam darmo otrzymałem. Możesz wesprzeć Ewangelizację w Rumunii oraz Mołdawii Szczegóły tutaj: Wsparcie Nagrania na stronie: GrzegorzPawlaczyk.com Kerygmat z gr. κήρυγμα (kḗrygma) – ogłoszenie, proklamacja, κηρύσσειν (kēryssein) – głosić, przepowiadać, obwieszczać przez publicznego posłańca, pełnienie funkcji herolda. W teologii chrześcijańskiej - głoszenie Ewangelii - dobrej wiadomości o ratunku w Chrystusie, a w ujęciu biblijno-teologicznym pojęcie określa publiczne i uroczyste ogłaszanie dzieła zbawienia przez Boga i objawienia go w ukrzyżowanym i zmartwychwstałym Chrystusie. Proklamacja jest połączona z wezwaniem do nawrócenia i chrztu. W sensie szerszym termin „kerygmat” określa treść głoszenia, ale w sensie ścisłym – czynność publicznego, uroczystego głoszenia.

PORTFOLIO


Wszystko zaś czynię dla Ewangelii, by mieć w niej swój udział. 1 Kor 9,23

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Mat 11,28

Tak też i ja przyszedłszy do was, bracia, nie przybyłem, aby błyszcząc słowem i mądrością głosić wam świadectwo Boże. Postanowiłem bowiem, będąc wśród was, nie znać niczego więcej, jak tylko Jezusa Chrystusa, i to ukrzyżowanego. I stanąłem przed wami w słabości i w bojaźni, i z wielkim drżeniem. A mowa moja i moje głoszenie nauki nie miały nic z uwodzących przekonywaniem słów mądrości, lecz były ukazywaniem ducha i mocy, aby wiara wasza opierała się nie na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. 1 Kor 2, 1-5