NOWOŚCI CHAT
Ecstasy Project - Europae (2007) (FLAC) [Lossless]

Dodano:
2011-04-24 10:41:43

Język:
brak języka

 Polski opis

Gatunek :   Jazz  
Rok Wydania :   2007 
Jakość :   FLAC  
Okładki :   Tak 
Ripper :   SurowyTato  

Opis:
Gorzycki patrzy na muzykę poprzez jej dwudziestowieczne zmagania. Wychodząc od improwizacji i jazzu coraz uważniej kieruje swój wzrok w stronę doświadczeń kameralistyki europejskiej ubiegłego stulecia; w niej poszukuje treściwych rozwiązań dla swoich muzycznych poszukiwań. Muzyka dojrzałej Europy przetrawiona w atonalności, neoromantyzmie i doświadczeniach minimalistycznych jest mu oparciem w jego poetyckich wycieczkach w stronę Europy niemożliwej, Europy bez zgiełku, Europy filozofów, artystów i rzemieślników. Dla tej wizji z zainteresowaniem studiuje bogate dziedzictwo awangardy minionego stulecia. Ze swoim zespołem, którego członkowie wywodzą się z kręgów muzyki klasycznej kolejny raz prowadzi dyskurs o pięknie i liryzmie wyzbytym presji hałaśliwego komercjalizmu. Ecstasy Project opowiada nam o tym, że Europea jest piękna i mądra swoim doświadczeniem. Słuchajmy, choć przecież bardzo często trudno jest nam w to piękno uwierzyć...

Źródło: original liner notes

 English description

Genre :   Jazz  
Year :   2007 
Quality :   FLAC  
Covers :   Yes 
Ripper :   SurowyTato  

Description:
Gorzycki looks at music through its twentieth-century struggle. Starting with improvisation and jazz he turns his attention towards the experiences of the European chamber music of the previous century. This is where he tries to find substantial solutions for his musical experiments. The music of mature Europe digested in the atonality, neo-Romanticism and minimalist experiments seems to be great support in his poetic excursions towards Europe Impossible, Europe with no Chaos, Europe of philosophers, artists and craftsmen. And this is this vision that makes him study the rich heritage of the last century avant-gard. With his band, whose members come from the cultures of classical music, yet again does he discourse about the beauty and lyricism devoid of the pressure of the noisy commerciality. Ecstasy Project tells us how beautiful and wise Europe is with its experience. Let us listen, although so difficult it is sometimes to believe in this beauty...

Source: original liner notes

Tracklist:
01. Maestoso Non Troppo [7:01]
02. Sempre Adagio [7:36]
03. Allegro Vivace Animato [4:22]
04. Solo Misterioso [1:30]
05. Adlibitum - Allegretto Rallentando [9:03]
06. Solo Con Espressione [1:27]
07. Moderato Recitando [9:10]
08. Solo Con Dolore [1:12]
09. Andantino Grazioso Cantabile [5:20]
10. Andante Con Melanconia [6:32]