Trần Phú

For the Trần dynasty emperor, see Tran Nghe Tong.
Trần Phú
General Secretary of the Central Committee of the Communist Party of Vietnam
In office
October 1930  September 1931
Preceded by none
Succeeded by Lê Hồng Phong
Personal details
Born May 1, 1904
Tuy An, Phú Yên, Annam, French Indochina
Died September 6, 1931(1931-09-06) (aged 27)
Saigon, Cochinchina
Political party Communist Party of Vietnam
In this Vietnamese name, the family name is Trần, but is often simplified to Tran in English-language text. According to Vietnamese custom, this person should properly be referred to by the given name Phú.

Trần Phú (1 May 1904 in Tuy An District April 6, 1931) was the first general secretary of the Indochinese Communist Party, later renamed to Communist Party of Vietnam.[1]

He was born on May 1, 1904, at An Thổ, phủ Tuy An, tỉnh Phú Yên (today xã An Dân, Tuy An District, Phú Yên Province)[2] where his father, Tran Van Pho, was as teacher. His father was born at the village of Tùng Sinh, now part of Tùng Ảnh commune, Đức Thọ District, Hà Tĩnh Province.[3] Trần Phú graduated thành chung (general qualification) in 1922 and in 1925, he joined Hội Phục Việt (later renamed Tân Việt Cách mạng Đảng) in Vinh, Nghệ An.[4][5]

Participated Revolution

In 1926, he went to Canton (or Guangzhou), China, to arrange the merger of his organization with Việt Nam Cách mạng Thanh niên. In 1927, he went to the USSR and studied at Communist University of the Toilers of the East in Moscow. In 1928, he attended the sixth session of Communist International. On 11 October 1929, the court of Nam triều in Nghệ An proceeded the trial in absentia of some members of the Indochinese Communist Party, Trần Phú was one of those accused.

The sign on the basement in the house of 90 Tho Nhuom Street, Hanoi say: Mr. Tran Phu wrote the "Theses on bourgeois revolution of civil rights" here

April 1930, he came back to Vietnam and joined in Central Committee of the Communist Party of Vietnam. He was given the work of edit The theses on bourgeois revolution of civil rights. On 19 April 1931, he was arrested by the French in the 66 Champane Street, Saigon. He was executed on 6 September 1931.

References

  1. Hoang Viet Nam Quoc Dan Dang: A Contemporary History of a National Struggle 2008 Page 244 "Later, a number of cadres in the New Vietnam Revolutionary Party (TVCMĐ) - Hà Huy Tập, Trần Phú, and Trần Phạm Hồ - disbanded and formed the Indo-Chinese Communist League"
  2. Phú Yên Online, Những di tích lịch sử - danh thắng cấp quốc gia ở Phú Yên
  3. Official website of Hà Tĩnh Province, Trần Phú
  4. Từ điển tri thức lịch sử phổ thông thế kỷ XX - Ngọc Liên Phan, Hội giáo dục lịch sử (Vietnam), Trường đại học sư phạm Hà Nội. Khoa lịch sử - 2003 Page 787 "Năm 1922, tốt nghiệp hàng Thành chung, được điểu vể dạy tại trường Tiểu học Vinh (Nghệ An). Nàm 1925, Trần Phú tham gia thành lập Hội Phục Việt rổi gia nhập Việt Nam Cách mạng Ðảng (Sau đổi thành Tân Việt), có lúc ông sang -Lào ..."
  5. Tạp chí cộng s̉an Đ̉ang cộng s̉an Việt Nam - 1994 Page 25 "Sau khi đỗ đầu kỳ thi Thành chung ở Huế năm 1922, Trần Phú được bổ làm giáo viên trường tiều học Cao Xuân Dục ở thành phố vinh. ... Phong trào đầu tranh đó đã ảnh hướng đến những người trí thức, dẫn đến việc thành lập Hội Phục Việt,"
This article is issued from Wikipedia - version of the 10/27/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.