Infant Holy, Infant Lowly

"Infant holy, Infant lowly" is based on a traditional Polish Christmas carol, "W żłobie leży". This song was translated to English by Edith M.G.Reed. This carol is under public domain.


Polish and English Lyrics

W żłobie leży! Któż pobieży
Kolędować małemu
Jezusowi Chrystusowi
Dziś nam narodzonemu?
Pastuszkowie przybywajcie
Jemu wdzięcznie przygrywajcie
Jako Panu naszemu.

My zaś sami z piosneczkami
Za wami pospieszymy
A tak Tego Maleńkiego
Niech wszyscy zobaczymy
Jak ubogo narodzony
Płacze w stajni położony
Więc go dziś ucieszymy.


English translation by Edith Margaret Gellibrand Reed (Text included in Carols for Choirs (Book 1) and 100 Carols for Choirs)

Infant holy,
Infant lowly,
For His bed a cattle stall;
Oxen lowing,
Little knowing
Christ the Babe is Lord of all.
Swift are winging
Angels singing,
Nowells ringing,
Tidings bringing,
Christ the Babe is Lord of all.

Flocks were sleeping,
Shepherds keeping
Vigil till the morning new,;
Saw the glory,
Heard the story,
Tidings of a Gospel true.
Thus rejoicing,
Free from sorrow,
Praises voicing,
Greet the morrow,
Christ the Babe was born for you!

Sources

Infant holy, Infant lowly MIDI

External Links

Infant Holy, Infant Lowly at Hymns and Carols of Christmas

This article is issued from Wikipedia - version of the 12/1/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.