Central Committee elected by the 23rd Congress of the Communist Party of the Soviet Union

The 23rd Central Committee of the Communist Party of the Soviet Union was elected by the 23rd Congress, and was in session from 1966 until 1971. It elected, at its 1st Plenary Session, the 23rd Politburo, the 23rd Secretariat and the 23rd Party Control Committee of the Communist Party of the Soviet Union.

Plenums

 • 1st Plenary Session (8 April 1966)
 • 2nd Plenary Session (25–27 May 1966)
 • 3rd Plenary Session (1 August 1966)
 • 4th Plenary Session (12–13 December 1966)
 • 5th Plenary Session (21–21 June 1967)
 • 6th Plenary Session (26 September 1967)
 • 7th Plenary Session (9–10 April 1968)
 • 8th Plenary Session (17 July 1968)

 • 9th Plenary Session (30–31 October 1968)
 • 10th Plenary Session (9 December 1968)
 • 11th Plenary Session (26 June 1969)
 • 12th Plenary Session (15 December 1969)
 • 13th Plenary Session (2–3 July 1970)
 • 14th Plenary Session (13 July 1970)
 • 15th Plenary Session (7 December 1970)
 • 16th Plenary Session (22 March 1971)

Membership

Regular members

Candidates

 • Malik Abdurazakov (1919–1973)
 • Stepan Avramenko (1918–2010)
 • Yevgeny Alekseyevsky (1906–1979)
 • Enver Alikhanov (1917–1992)
 • Nikolay Amelko (1914–2007)
 • Dmitry Angelyev (1918–1985)
 • Aleksey Antonov (1912–2010)
 • Vasily Antonov (1914–1967)
 • Pavel Afanasyev (1905–1989)
 • Vladimir Bazovsky (1917–1993)
 • Viktor Bakayev (1902–1987)
 • Nikolai Bannikov (1914–2004)
 • Raisa Belskikh (1934–2004)
 • Aleksandr Bochkarov (1908–1985)
 • Boris Bratchenko (1912–2004)
 • Konstantin Brekhov (1907–1994)
 • Nikita Bubnovsky (1907–unknown)
 • Semyon Budyonny (1883–1973)
 • Aleksandr Bulgakov (1907–1976)
 • Arthur Vader (1920–1978)
 • Ivan Vladychenko (born 1924)
 • Praskovya Vorinina (1918–unknown)
 • Sergey Vorotnikov (born 1929)
 • Mikhail Vsevolozhsky (1917–2000)
 • Mukhammednazar Gapurov (1922–1999)
 • Mikhail Georgadze (1912–1982)
 • Konstantin Gerasimov (1910–1982)
 • Andrei Getman (1903–1983)
 • Fodor Golovchenko (1918–unknown)
 • Basan Gorodovikov (1910–1983)
 • Dmitry Goryunov (1915–1992)
 • Nikolay Gribachov (1910–1992)
 • Konstantin Grushevoy (1906–1982)
 • Ivan Gustov (1911–1996)
 • Raisa Dementieva (born 1925)
 • Vladimir Demchenko (born 1920)
 • Georgy Denisov (1910–2005)
 • Alexandru Diordiţă (1911–1996)
 • Viktor Dobrik (born 1927)
 • Anatoly Dobrynin (1919–2010)
 • Vasiliy Doyenin (1909–1977)
 • Vasily Drozdenko (1924–1982)
 • Anatoly Drygin (1914–1990)
 • Anatoly Yegorov (1920–1977)
 • Aleksandr Yezhevsky (born 1915)
 • Pyotr Yelistratov (1917–1987)
 • Andrey Yeromenko (1892–1970)
 • Lev Yermin (1923–2004)
 • Marina Zhuravlova (born 1931)
 • Nikolay Zhurin (1908–1996)
 • Konstantin Zarodov (1920–1982)
 • Mikhail Zakharov (1918–unknown)
 • Vasily Zotov (1899–1977)
 • Vasily Isayev (1917–2008)
 • Semon Islyukov (1915–1998)
 • Aleksandr Ishkov (1905–1988)
 • Bilar Kabaloyev (1917–2009)
 • Mikhail Kazakov (1901–1979)
 • Nikifor Kalchenko (1906–1989)
 • Andrey Kandrenkov (1915–1989)
 • Vladimir Karlov (1914–1994)
 • Yevdokiya Karpova (1923–2000)
 • Abdulakhad Kakharov (1913–1984)
 • Valter Klauson (1914–1988)
 • Mikhail Klepikov (1927–1999)
 • Aleksandr Klimov (1914–1979)
 • Filipp Knyazev (1916–1994)
 • Ivan Koval (1910–1996)
 • Grigory Kozlov (1912–1968)
 • Nikolai Kozlov (1925–2001)
 • Pavel Kozyr (1913–1998)
 • Olga Kolchina (born 1918)
 • Leonid Korniyets (1901–1969)
 • Aleksey Kortunov (1907–1973)
 • Leonid Kostandov (1915–1984)
 • Vyacheslav Kochemasov (1918–1998)
 • Nikolay Kochetkov (1927–2002)
 • Pyotr Koshevoy (1904–1976)
 • Anatoly Kremen (born 1929)
 • Gleb Kriulin (born 1923)
 • Nikolai Kuznetsov (1922–1988)
 • Vasily Kutsevol (1920–2001)
 • Ivan Lavronov (1912–1967)
 • Mikhail Lavrentyev (1900–1980)
 • Pavel Leonov (1918–1992)
 • Yegor Ligachev (born 1920)
 • Semyon Lobov (1913–1977)
 • Yevgeny Loginov (1907–1970)
 • Fodor Loshchenkov (1915–2009)
 • Lydia Lykova (born 1913)
 • Nikolay Lyashchenko (1910–2000)
 • Pavel Malofeyev (1910–1983)
 • Timbora Malbakhov (1917–1999)
 • Bolot Mambetov (1907–1990)
 • Valery Marisov (1915–1992)
 • Sergey Maryakhin (1911–1972)
 • Nikolai Mesyatsev (1920–2011)
 • Dmitry Mikhaylov (born 1919)
 • Andrey Modogoyev (1915–1989)
 • Aleksandr Muzhitsky (1912–unknown)
 • Badal Muradyan (1915–unknown)
 • Mirzamakhmud Musakhanov (1912–1995)
 • Pyotr Neporozhniy (1910–1999)
 • Sabir Niyazbekov (1912–1989)
 • Konstantin Novikov (1910–1974)
 • Nikolai Orgakov (1917–1994)
 • Georgy Osipov (1906–1980)
 • Grigory Pavlov (1913–1994)
 • Georgy Pavlov (1910–1991)
 • Justas Paleckis (1899–1980)
 • Boris Pastukhov (born 1933)
 • Valentin Penkovsky (1904–1969)
 • Boris Petrovsky (1908–2004)
 • Boris Petukhov (1913–1979)
 • Pyotr Pimenov (1915–1980)
 • Maria Poberey (unknown–unknown)
 • Viktor Podzerko (1912–unknown)
 • Mikhail Ponomarev (1918–2001)
 • Maria Popova (born 1928)
 • Sergey Postovalov (1907–1983)
 • Nikolay Psurtsev (1900–1980)
 • Pyotr Rodionov (1916–2010)
 • Pyotr Rozenko (1907–1991)
 • Konstantin Rokossovsky (1896–1968)
 • Aleksey Romanov (1908–1998)
 • Nikolai Romanov (1913–1993)
 • Vitaly Ruben (1914–1994)
 • Vasily Rykov (1918–2011)
 • Vladimir Semyonov (1911–1992)
 • Ivan Senkin (1915–1986)
 • Ivan Serbin (1910–1981)
 • Aleksandr Sidorenko (1917–1982)
 • Pavel Sizov (1916–1988)
 • Ivan Sinitsyn (1911–1988)
 • Semon Skachkov (1907–1996)
 • Igor Skulkov (1913–1971)
 • Ivan Slazhnov (1913–unknown)
 • Aleksandr Smirnov (1907–1997)
 • Alexander Smirnov (1909–1972)
 • Vasily Smirnov (1904–1979)
 • Sergey Sokolov (1911–2012)
 • Vasily Sokolovsky (1897–1968)
 • Andrey Stuchenko (1904–1972)
 • Aleksandr Tarasov (1911–1975)
 • Nikolay Tarasov (1911–2010)
 • Vadim Tikunov (1921–1980)
 • Semyon Timoshenko (1895–1970)
 • Aleksey Titarenko (1915–1992)
 • Salchak Toka (1901–1973)
 • Lev Tolkunov (1919–1989)
 • Pyotr Urayev (1910–1967)
 • Viktor Fodorov (1912–1990)
 • Georgy Frantsov (1903–1969)
 • Vasily Frolov (1914–1994)
 • Konstantin Chernenko (1911–1985)
 • Gavrii Chiryayev (1925–1982)
 • Anatoly Chubarov (1922–2006)
 • Vasily Shauro (1912–2007)
 • Aleksandra Shevchenko (born 1926)
 • Alexander Sheremetov (1925–unknown)
 • Motiejus Šumauskas (1905–1982)
 • Nikolai Shchelokov (1910–1984)
 • Borys Shcherbyna (1919–1990)
 • Fuad Yakubovsky (1908–1975)
 • Mikhail Yangel (1911–1971)

References

  This article is issued from Wikipedia - version of the 6/9/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.