Central Committee elected by the 20th Congress of the Communist Party of the Soviet Union

The 20th Central Committee of the Communist Party of the Soviet Union was elected by the 20th Congress, and was in session from 1956 until 1961. It elected, at its 1st Plenary Session, the 20th Presidium, the 20th Secretariat and the 20th Party Control Committee of the Communist Party of the Soviet Union.

Plenums

 • 1st Plenary Session (27 February 1956)
 • 2nd Plenary Session (20–24 December 1956)
 • 3rd Plenary Session (13–14 February 1957)
 • 4th Plenary Session (22–29 June 1957)
 • 5th Plenary Session (28–29 October 1957)
 • 6th Plenary Session (16–17 December 1957)
 • 7th Plenary Session (25–26 February 1958)
 • 8th Plenary Session (6–7 May 1958)
 • 9th Plenary Session (17–18 June 1958)
 • 10th Plenary Session (5 September 1958)

 • 11th Plenary Session (12 November 1958)
 • 12th Plenary Session (15–19 December 1958)
 • 13th Plenary Session (24–29 June 1959)
 • 14th Plenary Session (22–25 December 1959)
 • 15th Plenary Session (4 May 1960)
 • 16th Plenary Session (13–16 July 1960)
 • 17th Plenary Session (10–18 January 1961)
 • 18th Plenary Session (19 June 1961)
 • 19th Plenary Session (14 October 1961)

Membership

Regular members

Candidates

 • Nadezhda Andreyeva (1903–unknown)
 • Ivan Bagramyan (1897–1982)
 • Sergey Biryuzov (1904–1964)
 • Simon Borisov (1911–1999)
 • Nikita Bubnovsky (1907–unknown)
 • Semyon Budyonny (1883–1973)
 • Sergei Butuzov (1909–1967)
 • Feodosiy Voronov (1904–1975)
 • Ivan Ganenko (1903–1995)
 • Georgy Glebovsky (1912–1958)
 • Alexander Gorbatov (1891–1973)
 • Sergei Gorshkov (1910–1988)
 • Andrei Grechko (1903–1976)
 • Mikhail Grechukha (1902–1976)
 • Konstantin Grishin (1902–1976)
 • Grigory Grishko (1906–1959)
 • Evgeny Gromov (1909–1981)
 • Nikolai Gureev (1907–1978)
 • Nikolay Dygay (1908–1963)
 • Mikhail Yevseyenko (1908–1985)
 • Vyacheslav Elyutin (1907–1993)
 • Aleksey Epishev (1908–1985)
 • Andrei Eremenko (1892–1970)
 • Vasily Zhavoronkov (1906–1987)
 • Pavel Zhigarev (1900–1963)
 • Dmitry Zhimerin (1906–1995)
 • Konstantin Zhukov (1906–1988)
 • Nikolay Zhurin (1908–1988)
 • Vasily Zakurdayev (1903–1974)
 • Ivan Zamchevsky (1909–1979)
 • Georgy Zarubin (1900–1958)
 • Grigory Zolotukhin (1911–1988)
 • Valerian Zorin (1902–1988)
 • Valery Zotov (1899–1977)
 • Olga Ivashchenko (1906–1990)
 • Semon Islyukov (1915–1998)
 • Alexander Ishkov (1905–1998)
 • Ivan Kazanets (1918–2013)
 • Valery Kalmyks (1908–1974)
 • Mikhail Kanunnikov (1902–1984)
 • Vladimir Karasov (1900–1967)
 • Aleksandr Klimov (1914–1979)
 • Konstantin Koval (1908–unknown)
 • Aleksey Kozlov (1904–1992)
 • Vasily Kozlov (1903–1967)
 • Pavel Komarov (1898–1983)
 • Vasily Komyahov (1911–1966)
 • Fodor Konstantinov (1901–1991)
 • Leonid Korniyets (1901–1969)
 • Vasily Kosov (1910–1996)
 • Anatoly Kostousov (1906–1985)
 • Mikhail Krakhmalov (1914–1977)
 • Pavel Kumykin (1901–1976)
 • Vilis Lācis (1904–1966)
 • Ivan Likhachov (1896–1956)
 • Pavel Lobanov (1902–1984)
 • Savely Loginov (1913–1960)
 • Pyotr Lomako (1904–1990)
 • Konstantin Lunov (1907–1980)
 • Alexander Luchinsky (1900–1997)
 • Lydia Lykova (born 1913)
 • Yuri Maksarov (1903–1982)
 • Yakov Malik (1906–1980)
 • Leonid Melnikov (1906–1981)
 • Roman Melnikov (1908–1988)
 • Mikhail Menshikov (1902–1976)
 • Vladimir Mylarshchikov (1911–1977)
 • Alexey Myurisep (1902–1970)
 • Leonty Naydek (1907–1992)
 • Mitrofan Nedelin (1902–1960)
 • Olga Nefodova (1907–unknown)
 • Pyotr Niktin (1909–1959)
 • Ivan Nosenko (1902–1956)
 • Georgy Orlov (1903–1991)
 • Kirill Orlovsky (1895–1968)
 • Konstantin Ostrovityanov (1892–1969)
 • Dmitry Pavlov} (1905–1991)
 • Justas Paleckis (1899–1980)
 • Aleksandr Petukhov (1914–1974)
 • Stepan Pylypets (1913–1989)
 • Nina Popova (1908–1995)
 • Sergey Postovalov (1907–1983)
 • Alexander Pchelyakov (1908–1978)
 • Davyd Rayzer (1904–1962)
 • Sharof Rashidov (1917–1983)
 • Aleksandr Rudakov (1910–1966)
 • Roman Rudenko (1907–1981)
 • Gherasim Rudi (1907–1982)
 • Vasily Ryabykov (1907–1974)
 • Vladimir Semichastny (1924–2001)
 • Ivan Senin (1903–1981)
 • Gennady Sizov (1903–1991)
 • Pyotr Sinyagovsky (1906–1996)
 • Ivan Skidadenko (1898–1985)
 • Igor Skulkov (1913–1971)
 • Nikolay Smirnov (1906–1962)
 • Tikhon Sokolov (1913–1992)
 • Leonid Solovyov (1906–1993)
 • Sergey Stepanov (1903–1976)
 • Nikolay Strokin (1906–1972)
 • Fodor Surganov (1911–1976)
 • Aleksey Surkov (1899–1983)
 • Mikhail Tarasov (1899–1970)
 • Zhumabek Tashenev (1915–1986)
 • Semyon Timoshenko (1895–1970)
 • Salchak Toka (1901–1973)
 • Alexander Tromifov (1903–1980)
 • Zoya Tumanova (1922–2000)
 • Ivan Tur (1905–1965)
 • Alexander Fadayev (1901–1956)
 • Nikolay Firyubin (1908–1983)
 • Leonid Florentyev (1911–2003)
 • Aleksandr Khakhalov (1909–1979)
 • Pyotr Cheplakov (1906–1985)
 • Miron Chubinidze (1905–unknown)
 • Vasily Chuikov (1900–1982)
 • Viktor Churayev (1904–1982)
 • Zosima Shashkov (1905–1984)
 • Aleksandr Sheremetyev (1901–1985)
 • Motiejus Šumauskas (1905–1982)
 • Pavel A. Yudin (1902–1956)
 • Tikhon Yurkin (1898–1986)

References

  This article is issued from Wikipedia - version of the 6/18/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.