Central Committee elected by the 18th Congress of the All-Union Communist Party (Bolsheviks)

The 18th Central Committee of the All-Union Communist Party (Bolsheviks) was elected by the 18th Congress, and was in session from 1939 until 1952. It elected, at its 1st Plenary Session, the 18th Politburo, the 18th Secretariat, the 18th Orgburo and the 18th Party Control Commission of the All-Union Communist Party (Bolsheviks).

Plenums

 • 1st Plenary Session (22 March 1939)
 • 2nd Plenary Session (21–24, 27 July 1939)
 • 3rd Plenary Session (26–28 March 1940)
 • 4th Plenary Session (29–31 July 1940)
 • 5th Plenary Session (21 February 1941)

 • 6th Plenary Session (5 May 1941)
 • 7th Plenary Session (27 January 1944)
 • 8th Plenary Session (11, 14 18 March 1946)
 • 9th Plenary Session (21–22, 24, 26 February 1947)
 • 10th Plenary Session (15 August 1952)

Membership

Elected at the 1st Plenary Session (1939–1941)

Regular members

Candidates

 • Alexander Alemasov (1902–1972)
 • Dmitry Antonov (1896–unknown)
 • Grigory Arutyunov (1900–1957)
 • Sergei Bagaev (1902–1977)
 • Valerian Bakradze (1901–1971)
 • Nikolai Biryukov (1901–1980)
 • Ivan Boytsov (1896–1988)
 • Gavrii Veynberg (1891–1946)
 • Ivan Vlasov (1903–1969)
 • Mikhail Gvishiani (1905–1966)
 • Sergo Goglidze (1901–1953)
 • Aleksandr Gorkin (1897–1988)
 • Grigory Gromov (1903–1973)
 • Nikolai Gusarov (1905–1985)
 • Vladimir Dekanozov (1898–1953)
 • Mikhail Denisov (1902–1973)
 • Pavel Doronin (1909–1976)
 • Alexander Dubrovsky (1900–unknown)
 • Vasily Zhavoronkov (1906–1987)
 • Polina Zhemchuzhina (1897–1970)
 • Viktor Zhuravlev (1902–1946)
 • Vasily Zotov (1899–1977)
 • Nikolai Ignatov (1901–1966)
 • Sergei Ignatiev (1902–1984)
 • Avak Iskanderov (1902–1941)
 • Konstantin Kartashov (1904–1959)
 • Sergey Kaftanov (1905–1978)
 • Kirill Kachalin (1904–unknown)
 • Bogdan Kobulov (1904–1953)
 • Mikhail Kovalyov (1897–1967)
 • Anatoly Kolybanov (1904–1978)
 • Pavel Komarov (1898–1983)
 • Ivan Konev (1897–1973)
 • Sergey Kruglov (1907–1977)
 • Pavel Kulakov (1910–1979)
 • Aleksandr Loktionov (1893–1941)
 • Ivan Makarov (1888–1949)
 • Ivan Maslennikov (1900–1954)
 • Kirill Meretskov (1897–1968)
 • Nikolay Nevezhin (1901–unknown)
 • Ivan Nikishov (1894–1956)
 • Dmitry Pavlov (1897–1941)
 • Georgy Paltsev (1906–1964)
 • Nikolai Patolichev (1908–1989)
 • Pyotr Popkov (1903–1950)
 • Georgy Popov (1906–1968)
 • Vasily Pronin (1905–1993)
 • Grigory Rastogin (1902–1971)
 • Georgy Savchenko (1901–1941)
 • Aleksandr Samokhvalov (1902–1956)
 • Pyotr Seleznev (1897–1949)
 • Ivan Sergeyev (1897–1942)
 • Zinovie Serdiuk (1903–1982)
 • Yakov Smushkevich (1902–1941)
 • Leonid Sosnin (1895–1973)
 • Maxim Starostin (1902–1948)
 • Vasily Starchenko (1904–1948)
 • Yakov Storozhev (1911–1988)
 • Nikolay Feklenko (1901–1951)
 • Aleksey Frolkov (unknown–unknown)
 • Ivan Khokhlov (1895–1973)
 • Candide Charkviani (1907–1994)
 • Boris Chernousov (1908–1978)
 • Aleksey Chuyanov (1905–1977)
 • Fazyl Shagimardanov (1906–1968)
 • Boris Shaposhnikov (1882–1945)
 • Terenty Shtykov (1907–1964)
 • Viktor Yartsev (1904–1940)

Elected at the 18th Conference (1941–1952)

Regular members

Candidates

References

  This article is issued from Wikipedia - version of the 9/27/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.